Якщо у вікні Текст не відображаються ієрогліфи

Якщо у вікні Текст ієрогліфи відображаються некоректно, можливо, ви вибрали режим оформлення Простий текст.

Як змінити шрифт, який використовується для відображення тексту в режимі Простий текст:

  1. Відкрийте діалог Параметри (меню Сервіс>Опції…).
  2. Перейдіть на закладку Вигляд.
  3. У спадному списку Шрифт, що використовується в режимі Простий текст виберіть шрифт Arial Unicode MS.
  4. Натисніть кнопку Ok.

Якщо у вікні Текст не відбулося жодних змін, то для вирішення цієї проблеми зверніться до статті «Якщо у розпізнаному тексті некоректно відображається шрифт або на місці деяких літер стоять значки «?» або «?».

Якщо у вікні Текст не відображаються ієрогліфи