Ліцензійна угода з кінцевим користувачем (EULA)

ABBYY FineReader 10

Важливо! Прочитайте уважно викладене нижче, перш ніж інсталювати, копіювати і/або в інший спосіб використовувати комп’ютерну програму ABBYY FineReader 10. Інсталяція, копіювання або інше використання цієї комп’ютерної програми означає Вашу згоду з умовами поданої нижче Ліцензійної угоди.

Ця Ліцензійна угода з Кінцевим користувачем (далі – Ліцензійна угода) є юридично обов’язковою домовленістю, яка укладається між компанією ABBYY і Вами, Кінцевим користувачем. Ліцензійна угода укладається стосовно вказаної вище комп’ютерної програми, яка супроводжується цією Ліцензійною угодою, включно з усіма носіями, друкованими матеріалами та електронною документацією, а також додатками, базами даних та іншими компонентами програми (далі все разом – ПЗ).

Інсталюючи, копіюючи або в інший спосіб використовуючи ПЗ, Ви підтверджуєте, що Ліцензійна угода була Вами прочитана, умови її Вам зрозумілі і Ви погоджуєтеся використовувати ПЗ відповідно до них.

Ліцензійна угода вважається укладеною з моменту початку використання ПЗ або з моменту, коли Ви приймете всі умови цієї Ліцензійної угоди, висловивши Вашу чітку згоду з умовами цієї угоди шляхом вибору відповідного пункту в процесі інсталяції чи першого запуску програми. Ліцензійна угода є чинною протягом усього терміну дії виключного права на ПЗ, якщо тільки інше не обумовлене у Ліцензійній угоді.

Права на ПЗ захищаються чинним законодавством Російської Федерації, міжнародними угодами, законодавством країни придбання або країни використання ПЗ. Ви підтверджуєте свою згоду з тим, що Ліцензійна угода має таку ж юридичну силу, як і будь-яка інша письмова угода, укладена Вами. У разі порушення Ліцензійної угоди Вас може бути притягнуто до відповідальності.

Якщо ПЗ супроводжується Ліцензійною угодою у паперовому вигляді, то в разі розбіжностей між текстом цієї Ліцензійної угоди і текстом Ліцензійної угоди у паперовому вигляді перевагу має текст Ліцензійної угоди у паперовому вигляді.

Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами цієї Ліцензійної угоди, не інсталюйте і не використовуйте ПЗ або його компоненти.

Визначення

Компанія ABBYY” означає
ABBYY USA Software House, Inc., зареєстрована за адресою 880 США, 95035 Каліфорнія, м. Мілпітас, Норт МакКарті-булевард 220, коли застосовується стаття 21.1 Ліцензійної угоди;
ABBYY Europe GmbH
, зареєстрована за адресою 80687 Німеччина, м. Мюнхен, Елзенхаймерштрасе 49, коли застосовується стаття 21.2 Ліцензійної угоди;
ABBYY UK Ltd
., зареєстрована за адресою Великобританія, TW20 9EY гр. Суррей, м. Егхем, Хай-стріт 65, “Хітроу бізнес сентер”, коли застосовується стаття 21.3 Ліцензійної угоди;
ТОВ “Абі”, зареєстроване за адресою 111398, м. Москва, вул. Перовська, б. 22, корпус 1, коли застосовується стаття 21.4 Ліцензійної угоди;
ТОВ “АБІ Україна”, зареєстроване за адресою 03680, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 31, коли застосовується стаття 21.5 Ліцензійної угоди;
ABBYY Solutions Ltd., зареєстроване за адресою CY 2404, Республіка Кіпр, м. Нікосія, Егкомі, Михаїл Караолі 2 – в усіх інших випадках.

Група компаній ABBYY” означає компанію ABBYY разом з усіма афільованими особами ABBYY.

Афільована особа ABBYY” означає юридичну особу, яка прямо чи опосередковано через одного або декількох посередників керує чи керується компанією ABBYY або перебуває під загальним керівництвом компанії ABBYY.

Ви“, “Кінцевий користувач“, означає будь-яку фізичну і/або юридичну особу (організацію), які придбали/отримали і/або використовують ПЗ.

Ліцензія” означає надане Вам компанією ABBYY обмежене право на інсталяцію і використання функціональності ПЗ на умовах простої (невиключної) ліцензії згідно з Ліцензійною угодою.

Серійний номер” означає унікальний ідентифікатор ліцензії або групи ліцензій з подібними параметрами, наданий Кінцевому користувачеві.

Комп’ютер” означає електронний пристрій з одним і більше процесором (ЦПУ), який отримує інформацію у цифровому або аналогічному до цифрового вигляді і перетворює її відповідно до послідовності інструкцій (команд) для отримання конкретного результату. Також термін може означати Віртуальну машину.

Віртуальна машина” означає пристрій у віртуальній (або в інший спосіб емульованій) апаратній системі.

Партнер компанії ABBYY” – юридична особа, котра надає ПЗ Кінцевому користувачеві на підставі угоди з компанією ABBYY, яка над
ає необхідний для такої діяльності обсяг прав на ПЗ.

1. Предмет угоди

1.1 За умови додержання Вами умов Ліцензійної угоди компанія ABBYY надає Вам Ліцензію на використання ПЗ включно з будь-якими зображеннями, фотографіями, анімованими зображеннями, аудіо- та відеокомпонентами, музикою, текстом і додатковими програмами, які входять до складу ПЗ, а також супровідними матеріалами і копіями ПЗ виключно у способи, вказані далі. Право на використання ПЗ передбачає такі способи використання: інсталяція і використання функціональності ПЗ. Всі умови, викладені далі, стосуються як ПЗ загалом, так і всіх його компонентів зокрема.

1.2 Якщо застосовується п. 21.4 і Ви є фізичною особою, то територія, на якій допускається використання ПЗ, включає в себе весь світ. Якщо ПЗ придбане і використовується юридичною особою (відокремленим підрозділом юридичної особи), то територія, на якій допускається використання ПЗ, обмежується країною реєстрації юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи), якщо тільки інше не обумовлене в окремій угоді між Вами і компанією ABBYY.

2. Права на ПЗ

2.1 Компанія ABBYY гарантує, що має всі необхідні права на ліцензування і розповсюдження ПЗ (у тому числі будь-яких графічних зображень, фотографій, текстів, анімованих зображень, аудіо- та відеокомпонентів, музики і додаткових програм, які входять до його складу), а також супровідних друкованих матеріалів і всіх копій ПЗ.

2.2 Всі права на матеріали, які не містяться в ПЗ, але доступні через використання ПЗ, належать своїм законним власникам і охороняються чинним законодавством про авторське право та міжнародними угодами. Ця Ліцензійна угода не надає Вам жодних прав на використання такої інтелектуальної власності.

2.3 ПЗ містить комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, яка належить компанії ABBYY і третім особам і охороняється чинним законодавством Російської Федерації, законодавством США, міжнародними угодами та законодавством країни придбання і/або використання ПЗ.

2.4 Ви маєте право один раз передати це ПЗ безпосередньо іншому Кінцевому користувачеві. Така передача повинна включати все ПЗ (всі складники, носії і друковані матеріали, а також всі оновлення) і цю Ліцензійну угоду. Така передача не може бути здійснена опосередковано або через якусь третю особу. Особа, яка отримує ПЗ у результаті такої одноразової передачі, повинна погодитися з усіма умовами цієї Ліцензійної угоди включно із зобов’язанням більше нікому не передавати ПЗ і права на його використання, згідно з Ліцензійною угодою. У разі такої передачі ПЗ Ви зобов’язуєтеся видалити ПЗ з Вашого комп’ютера або з Вашої локальної мережі.

2.5 Будь-яке використання ПЗ і його компонентів з порушенням умов цієї Ліцензійної угоди розцінюється як порушення прав компанії ABBYY і/або третіх осіб і є достатньою підставою для позбавлення Вас наданих цією Ліцензійною угодою прав.

2.6 Ця Ліцензійна угода не дає Вам жодних прав на товарні знаки, права на які належать компанії ABBYY.

2.7 Збереження прав. Компанія ABBYY зберігає за собою всі права, які не надані явним чином цією Ліцензійною угодою.

3. Умови використання ПЗ

3.1 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Professional Edition, Ви маєте право інсталювати і використовувати ПЗ тільки на Вашому робочому Комп’ютері і на Вашому домашньому Комп’ютері. Ви не маєте права інсталювати ПЗ більш ніж на двох Комп’ютерах і не маєте права використовувати ПЗ більш ніж на одному Комп’ютері одночасно. Ви не маєте права використовувати ПЗ одночасно на Вашому домашньому Комп’ютері і на Вашому робочому Комп’ютері.

3.2 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Corporate Edition і Ви маєте ліцензію типу “Per Seat”, Ви маєте право інсталювати і використовувати ПЗ на кількості комп’ютерів, не більшій, ніж кількість ліцензій типу “Per Seat”, які Ви придбали.

3.3 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Corporate Edition і Ви володієте ліцензією типу “Concurrent”, Ви маєте право інсталювати ПЗ на будь-якій кількості Комп’ютерів, що Вам належать, при цьому одночасно запускати ПЗ Ви можете тільки на кількості Комп’ютерів, яка дорівнює кількості ліцензій типу “Concurrent”, яку Ви придбали.

3.4 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Site License Edition, Ви маєте право інсталювати і одночасно використовувати ПЗ на кількості Комп’ютерів, вказаній в окремій угоді з компанією ABBYY або в іншій документації, яка додається до ПЗ.

3.5 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Professional Edition і Ви володі

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем (EULA)