Головне вікно

Під час запуску додатка ABBYY Hot Folder відкривається головне вікно.
На панелі інструментів додатка розміщені кнопки, які дозволяють налаштовувати, копіювати, видаляти завдання для папок, а також запускати обробку папок і переглядати звіт про обробку папки.

Finereader hfmainwindow Головне вікно

Щоб створити нове завдання, натисніть кнопку Нова Папка на панелі інструментів. Майстер ABBYY Hot Folder допоможе вам вибрати кроки завдання і повністю їх налаштувати.

Finereader listpicture Головне вікно Докладніше див. «Налаштування завдання для папки».

Примітки.

 • По замовчуванню файли завдань зберігаються у папку %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\10.00.
  (В операційних системах Microsoft Windows Vista, Windows 7 — у папку %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10.00).
 • Результати виконання завдання зберігаються у папку, яку ви вказали під час налаштування завдання. У деяких випадках для запобігання втраті вже оброблених файлів у вказаній папці створюється підпапка, куди й зберігаються подальші результати розпізнавання. Ім’я підпапки може бути таким:
  1. «Hot Folder ДД.ММ.РРРР ГГ-ХХ-СС»
   Створюється під час повторного запуску завдання.
  2. «Ім’я файлу(ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР)»
   Створюється у разі, якщо у вказаній папці виявлено однойменний файл.

Щоб отримувати повідомлення про закінчення завдань, на панелі інструментів натисніть кнопку Finereader hfnotify Головне вікно.
Повідомлення про закінчення завдання буде відображатися на панелі завдань робочого стола Windows.

У вікні ABBYY Hot Folder розміщується список налаштованих завдань. Для кожного завдання вказується повний шлях до папки, яка обробляється, статус завдання і час наступного сеансу обробки папки.

Статуси завдань відображають хід виконання обробки папки. У процесі виконання завдання може мати такі статуси:

Статус Опис
Finereader hfstatusesprocessing Головне вікно Обробка Виконується обробка зображень, які містяться у папці.
Finereader hfstatuseswaiting Головне вікно Очікування Час обробки папки настав, але не закінчена обробка попереднього завдання.
Finereader hfstatusesone time proc Головне вікно Одноразова обробка Для цієї папки вибрано режим разової обробки, момент початку обробки вказаний у стовпчику Наступний час виконання.
Finereader hfstatusescontinuous proc Головне вікно З можливістю перевірки Зображення з цієї папки будуть оброблятися у міру їх надхождення в папку.
Finereader hfstatusespaused Головне вікно Зупинена Обробка папки призупинена.
Finereader hfstatusescompleted Головне вікно Оброблена Обробка папки закінчена.
Finereader hfstatusesfailed Головне вікно Помилка У процесі обробки папки сталася помилка, і обробка зображень не була закінчена. Опис помилок поданий у звіті про обробку папки. Щоб з’ясувати причину помилки, виберіть папку і натисніть кнопку Перегляд звіту, розміщену на панелі інструментів.

Ви можете зберегти будь-яке завдання для подальшого використання.

Для цього:

 1. На панелі інструментів натисніть кнопку Finereader hfexport Головне вікно.
 2. У діалозі, що відкрився, вкажіть назву завдання і шлях, за яким воно буде зберігатися.
 3. Натисніть кнопку Зберегти.

Щоб завантажити раніше збережене завдання:

 1. На панелі інструментів натисніть кнопку Finereader hfimport Головне вікно.
 2. У діалозі, що відкрився, виберіть потрібне завдання і натисніть кнопку Відкрити.

Головне вікно