Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (SKLA)

ABBYY® FineReader 10

Önemli! Bu yazılım ürününü kurmadan, kopyalamadan ve/veya kullanmadan önce aşağıda verilen şartları dikkatli bir biçimde okuyunuz. Bu yazılım ürününü kurmanız, kopyalamanız veya kullanmanız işbu anlaşmada verilen şartların tümünü kabul ettiğiniz anlamına gelir.

İşbu ABBYY Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (“SKLA”), işbu SKLA ile birlikte gelen ve yine yukarıda belirtilen ABBYY yazılım ürünü için, yukarıda belirtilen ABBYY yazılımının Son Kullanıcısı olarak Sizinle ABBYY arasında olup; ilgili tüm ortamlar, basılı materyaller, “çevimiçi” veya elektronik belgeler, uygulamalar, veritabanları ve diğer yazılım bileşenleri (bundan böyle tümü “YAZILIM” olarak anılacaktır) işbu anlaşmanın kapsamı dahilindedir.

YAZILIM’ı yükleyerek, kopyalayarak veya kullanarak bu SKLA’yı okuduğunuzu, anladığınızı ve şartlarının sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

İşbu SKLA, aşağıdaki koşulların oluşması halinde yürürlüğe girer:

• YAZILIM’ı kullanmaya başladığınızda veya aşağıda açıklanan tüm koşulları kabul ettiğinizde;

• İşbu SKLA hükümlerini aşağıdaki şekillerde açıkça kabul ettiğinizde:

o YAZILIM’ın kurulum işlemi sırasında listeden uygun seçeneği seçerek;

o programın ilk açılışında işbu SKLA’yı doğrulayarak;

ve işbu SKLA’da aksi belirtilmedikçe, SKLA, YAZILIM telif hakkı süresinin tamamı boyunca bağlayıcı olacaktır;

YAZILIM, telif hakkı yasaları ve uluslararası anlaşma hükümleri ile korunmaktadır. İşbu SKLA’nın tarafınızdan imzalanan tüm yazılı anlaşmalar gibi icraya tabi bir akit olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu SKLA, Sizin ve YAZILIM’ı temin edip kullanan herhangi bir yasal kişi için icraya tabi bir akittir.

YAZILIM, son kullanıcı lisans anlaşmasının basılı bir kopyası ile birlikte gelmişse, işbu SKLA metninin içeriği ile son kullanıcı lisans anlaşmasının basılı kopyasındaki metin arasında uyumsuzluklar olması halinde, son kullanıcı lisans anlaşmasının basılı kopyasındaki metin geçerli sayılır.

İşbu SKLA hükümlerini kabul etmiyorsanız, YAZILIM’ı veya bileşenlerini kurmayınız ve kullanmayınız.

Açıklamalar

“ABBYY” aşağıdaki anlamları taşır:

İşbu SKLA’nın 16.1 No’lu maddesi geçerli olduğunda; 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, California 95035, ABD adresinde kayıtlı ABBYY USA Software House, Inc;

İşbu SKLA’nın 16.2 No’lu maddesi geçerli olduğunda; Elsenheimerstrasse 49 80687 Münih adresinde kayıtlı ABBYY Europe GmbH ;

İşbu SKLA’nın 16.3 No’lu maddesi geçerli olduğunda; Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, Birleşik Krallık adresinde kayıtlı ABBYY UK Ltd.;

İşbu SKLA’nın 16.4 No’lu maddesi geçerli olduğunda; Perovskaya dom 22, korpus 1, 111398, Moskova, Rusya adresinde kayıtlı ABBYY LLC;

İşbu SKLA’nın 16.5 No’lu maddesi geçerli olduğunda; 31, Degtyarevskaya st., Kiev, Ukrayna 03680 adresinde kayıtlı ABBYY Software House Ukraine;

ve diğer tüm durumlarda, ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Lefkoşa, Kıbrıs.

“ABBYY Grubu”, tüm ABBYY Bağlı Şirketleri ile birlikte ABBYY anlamına gelir.

“ABBYY bağlı şirketi”, doğrudan veya dolaylı olarak, bir veya daha fazla aracı, kontrol aracılığı ile ABBYY tarafından kontrol edilen veya ABBYY’nin genel kontrolü altındaki mevcudiyet anlamını taşır.

“Siz”, “Sizin” ve “Son Kullanıcı” ifadeleri işbu YAZILIM’ı temin eden ve işbu YAZILIM’ın adına kullanıldığı kişileri ve/veya yasal varlıkları belirtir.

“Lisans”, YAZILIM’ı işbu SKLA’nın hükümleri ve şartları uyarınca kurmanız ve kullanmanız için ABBYY tarafından Size sunulan özel olmayan sınırlı hak anlamına gelir.

“Seri Numarası”, Son Kullanıcı’ya temin edilen lisansın veya aynı parametreleri taşıyan lisans grubunun benzersiz kimliği anlamına gelir.

“ABBYY Ortağı” ABBYY ile yaptığı anlaşma uyarınca ve ABBYY tarafından kendisine verilen ilgili faaliyet hakları zemininde YAZILIM’ı ve YAZILIM’ı kullanma hakkını temin etmekle yetkilendirilmiş tüzel kişi anlamına gelir.

“Bilgisayar” dijital veya benzer biçimlerde bilgi kabul eden ve bunu bir talimatlar dizisine dayalı olarak işleyen bir veya birden fazla CPU (Merkezi İşlem Birimi) çekirdekli bir elektronik aygıt veya sanal yahut başka şekillerde benzeştirilmiş bir donanım sisteminde yer alan bir aygıt anlamına gelir.

1. Lisans Verme

1.1 İşbu SKLA şartlarına uygun davranmanız şartıyla, ABBYY, YAZILIM içerisinde sunulan tüm görüntüler, fotoğraflar, animasyonlar, ses ve video bileşenleri, müzik, metin ve ek uygulamalar ve ayrıca YAZILIM ile birlikte gelen tüm basılı malzemeler ve tüm YAZILIM kopyaları da dahil olmak üzere, YAZILIM’ı yüklemenizi ve kullanmanızı sağlayan bir lisans vermektedir. Aşağıda belirtilen tüm koşullar YAZILIM’ın bütününe ve bağımsız tüm bileşenlerine uygulanır.

1.2 Eğer madde 21.4 geçerli ise ve Siz de bir gerçek şahıs iseniz, YAZILIM’ı dünyanın her yerinde kullanabilirsiniz. Eğer 21.4 No’lu Madde geçerliyse ve Siz bir tüzel kişi iseniz, Sizinle ABBYY arasında aksi yönde ayrı bir anlaşmaya varılmadığı müddetçe, YAZILIM’ı sadece kaydettiğiniz ülkede kullanabilirsiniz.

2. Lisans

2.1 ABBYY, YAZILIM içerisinde sunulan tüm görüntüler, fotoğraflar, animasyonlar, ses ve video bileşenleri, müzik, metin ve ek uygulamalar ve ayrıca YAZILIM ile birlikte gelen tüm basılı materyaller ve tüm YAZILIM kopyaları da dahil olmak üzere, YAZILIM’ı lisanslandırmak ve dağıtmak için tam hakka, yetkiye, yasal mevkie, yeteneğe ve izne sahip olduğunu belirtir, garanti eder ve taahhüt eder.

2.2 YAZILIM içinde yer almayan, ancak YAZILIM’ı kullanılması yoluyla erişilebilecek nitelikteki tüm unvan ve fikri mülkiyet hakları, ilgili içerik sahiplerinin malıdır ve yürürlükteki telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. İşbu SKLA, söz konusu fikri mülkiyet hakkını Size devretmez.

2.3 YAZILIM, ABBYY’ye ve üçüncü taraflara ait değerli ticari sırlar ve gizli bilgiler içermekte, telif hakkı yasaları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Amerika Birleşik Devletler Telif Hakkı Yasası, Rusya Federasyonu yasaları, uluslararası anlaşma hükümleri ve kullanıldığı ülkenin yürürlükteki telif hakkı yasaları tarafından korunmaktadır. YAZILIM’ın veya herhangi bileşeninin işbu SKLA’nın şart ve koşulları dışında veya aksine kullanımı ABBYY’nin ve/veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarının ihlali olarak kabul edilecek ve işbu SKLA tarafından size tanınan tüm YAZILIM kullanma haklarının iptali için neden oluşturacaktır.

2.4 Bu YAZILIM’ı sadece bir defaya mahsus olmak üzere, başka bir son kullanıcıya kalıcı olarak devredebilirsiniz. Bu devir tüm YAZILIM’ı ve bu SKLA’yı kapsamalıdır (tüm bileşen parçaları, medya ve baskılı malzemeler ve güncellemeler dahil olmak üzere). Bu devir, nakliye veya diğer bir dolaylı transfer yoluyla yapılmayacaktır. Bu bir defaya mahsus devrin yapıldığı kişi, işbu SKLA’nın şartlarına uymayı ve işbu SKLA’yı ve YAZILIM’ı başka birine devretmeyeceği yükümlülüğünü kabul etmelidir. Bu gibi bir YAZILIM devri halinde, YAZILIM’ı Bilgisayarınızdan veya yerel alan ağınızdan kaldırmanız gerekmektedir.

2.5 İş
bu SKLA size ABBYY ticari markaları ile bağlantılı olarak herhangi bir hak tanımaz.

2.6 Hakların muhafazası. Açıkça tanınmayan tüm haklar ABBYY’de saklıdır.

3. YAZILIM’ın Kullanımı

3.1 YAZILIM “ABBYY FineReader 10 Professional Edition” olarak adlandırılıyorsa, YAZILIM’ı sadece Ofis ve Ev bilgisayarınızda kurabilir ve kullanabilirsiniz. YAZILIM’ı ikiden fazla bilgisayara kuramayacağınız gibi, YAZILIM’ı aynı anda birden fazla bilgisayarda da kullanamazsınız. YAZILIM Ev bilgisayarınız ve Ofis bilgisayarınızda eş zamanlı olarak kullanılamaz.

3.2 YAZILIM “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” olarak adlandırılıyorsa ve Lisansınız “Bilgisayar Başına” olarak tanımlanıyorsa, YAZILIM’ı, satın aldığınız Bilgisayar Başına Lisans’ta belirtilen sayıda bilgisayarda kurabilir ve kullanabilirsiniz.

3.3  YAZILIM “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” olarak adlandırılıyorsa ve Lisansınız “Eşzamanlı” olarak tanımlanıyorsa, YAZILIM’ı Size ait istediğiniz bilgisayara kurabilir ve satın aldığınız Eşzamanlı Lisans sayısında bilgisayarda aynı anda çalıştırabilirsiniz.

3.4 YAZILIM “ABBYY FineReader 10 Site License Edition” olarak adlandırılıyorsa, YAZILIM’ı ABBYY ile Sizin aranızda ayrı bir anlaşma ile veya YAZILIM’la birlikte gelen bir lisans sertifikasıyla belirlenen sayıda bilgisayarda kurabilir ve aynı anda kullanabilirsiniz.

3.5 YAZILIM “ABBYY FineReader 10 Professional Edition” olarak adlandırılıyorsa ve Lisansınız “Bilgisayar Başına” olarak tanımlanıyorsa, YAZILIM’ın kurulu tek kopyasına Terminal Hizmetleri aracılığıyla sadece bir bilgisayar üzerinden erişebilirsiniz. Burada bahsi geçen amaca yönelik “Terminal Hizmetleri”, bir kullanıcının uzak bir bilgisayar üzerindeki uygulamalara ve verilere ağ üzerinden erişmesine izin veren bir hizmet anlamına gelir.

3.6 YAZILIM “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” olarak adlandırılıyorsa ve Lisansınız “Bilgisayar Başına” olarak tanımlanıyorsa, Sizinle ABBYY arasında yapılan ayrı bir anlaşmada veya YAZILIM’la birlikte gelen herhangi bir belgede aksi belirtilmediği müddetçe, YAZILIM’ın satın aldığınız Bilgisayar Başına Lisans’ta belirtilen sayıda kurulu kopyasına Terminal Hizmetleri aracılığıyla erişebilirsiniz.

3.7 YAZILIM “ABBYY FineReader 10 Corporate Edition” olarak adlandırılıyorsa ve Lisansınız “Eşzamanlı” olarak tanımlanıyorsa, YAZILIM’ın sadece satın aldığınız Bilgisayar Başına Lisans’ta belirtilen sayıda kurulu kopyasına, Sizinle ABBYY arasında yapılan ayrı bir anlaşmada belirtildiği şekilde, Terminal Hizmetleri aracılığıyla erişebilirsiniz.

4. Çoklu Medya YAZILIMI

4.1 YAZILIM’ı, internetten indirme de dahil olmak üzere birden fazla ortam üzerinden alabilirsiniz. Aldığınız medya sayısından bağımsız olarak YAZILIM’ın sadece bir (1) kopyasını işbu SKLA’nın 3′üncü bölümüne uygun olarak kullanma hakkınız bulunmaktadır.

5. Son Kullanıcı Veritabanları

5.1 İşbu YAZILIM tarafından bu özellik destekleniyorsa, YAZILIM içerisine dahil edilen programlar için kendi veritabanınızı oluşturabilirsiniz.

6. YAZILIM’ın tekrar dağıtımı

6.1 2.4 numaralı maddede açıklanan haller dışında, YAZILIM’ın ve YAZILIM’a ait herhangi parçanın yeniden dağıtımı kesinlikle yasaktır. ABBYY ile ayrıca yapılan bir anlaşmada aksi belirtilmediği sürece, başta kiralama, finansal kiralama, ödünç verme veya üçüncü tarafların YAZILIM’a erişimlerine izin verme olmak üzere her türlü benzer eylem, işbu yeniden dağıtma tanımına dahildir.

7. Önsürüm Yazılımla İlgili Ek Hükümler

7.1 Eğer bu Lisans ile aldığınız YAZILIM piyasaya sunum öncesi bir sürüm veya beta YAZILIM ise (“Önsürüm Yazılım”), bu durumda işbu 7′nci bölüm geçerlidir. Bu bölümdeki herhangi bir hükmün işbu SKLA’da yer alan herhangi bir hüküm veya şartla tutarsız olması halinde, işbu bölüm, söz konusu tutarsızlık ölçüsünde ve bu tutarsızlığın çözümlenmesi için gerekli olduğu ölçü ile sınırlı kalmak şartıyla, Önsürüm Yazılımla ilgili diğer benzer hükümler ve şartların yerini alır.

7.2 Bu YAZILIM’ın bir önsürüm olduğunu, ABBYY’ye ait nihai YAZILIM’ı temsil etmediğini ve sistem arızalarına veya diğer aksaklıklara ve veri kaybına yol açabilecek program kusurları, hatalar ve diğer sorunlar içerebileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Dolayısıyla, Önsürüm Yazılım size “olduğu gibi” sunulmuş olup, ABBYY Size karşı hiçbir şekilde bir teminat veya sorumluluk yükümlülüğüne sahip değildir. SORUMLULUĞUN ÖNSÜRÜM YAZILIMDAN HARİÇ TUTULAMAYACAĞI ANCAK SINIRLANDIRILABİLECEĞİ DURUMLARDA, ABBYY’NİN VE ORTAKLARININ SORUMLULUĞU, TOPLAM ELLİ DOLAR ($50 ABD DOLARI) İLE SINIRLIDIR.

7.3 Önsürüm Yazılımın, söz konusu Önsürüm Yazılımın piyasaya ilk sunumundan sonraki iki haftayı geçmemek üzere, Önsürüm Yazılım tarafından sınırlanan bir süre boyunca işlev gösterebileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Bu şekildeki bir süre dolumundan sonra, Sizin ABBYY’den YAZILIM’ın tam sürümünü satın almanız ile bu sürenin ABBYY tarafından uzatılmaması halinde, Önsürüm Yazılım işlevleri devre dışı bırakılır ve SKLA sona erer.

7.4 ABBYY’nin Size bu Önsürüm Yazılım’ın ileride ilan edileceği veya herhangi bir kimsenin kullanımına sunulacağı yönünde bir söz veya garanti vermediğini, ABBYY’nin Size karşı Önsürüm Yazılım’ı ilan etme veya sunma açısından açık veya zımni bir zorunluluğunun ve ABBYY’nin Önsürüm Yazılım’a benzer veya bununla karşılaştırılabilir bir yazılım ürünü sunmayabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Buna bağlı olarak, Önsürüm Yazılım’la veya Önsürüm Yazılım’a bağlı herhangi bir yazılım ürünüyle ilgili olarak yürüttüğünüz her türlü araştırma ve geliştirme çalışmasının tüm risklerinin sadece Size ait olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

7.5 Önsürüm Yazılım’ın; bununla birlikte gelen ve Önsürüm Yazılım’la ilgili olarak size ifşa edilen her türlü yazılı, sözlü veya elektronik bilginin; Önsürüm Yazılım’ın niteliğinin veya Önsürüm Yazılım’ın kullanımı yoluyla elde edilen sonuçların niteliğinin ve Sizin tarafınızdan Önsürüm Yazılım’da tespit edilen kusurlar, hatalar ve diğer sorunlarla ilgili her türlü bilginin gizli olduğunu kabul etmiş sayılırsınız (bundan böyle Gizli Materyaller olarak anılacaktır).

7.6 Aşağıdaki hüküm ve şartların sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmiş sayılırsınız:

7.6.1 Gizli Materyalleri ifşa edemezsiniz. “İfşa” ibaresi, sözlü iletişim dahil, herhangi bir biçimde çoğaltılmış Gizli Materyallerin üçüncü bir tarafa finansal olarak kiralanması, borç olarak verilmesi, kiraya verilmesi, tahsis edilmesi, devredilmesi veya bunlara erişim sağlanması anlamına gelir.

7.6.2 Gizli Materyallerin ifşasını önlemek ve bunları gizli tutmak için her türlü makul önlemi almakla yükümlüsünüz.

7.6.3 Gizli Materyalin herhangi bir şekilde ifşa edildiğini fark etmeniz halinde, bu durumu ABBYY’e bildirmekle yükümlüsünüz.

7.6.4 Yukarıdaki 7.6.1 – 7.6.3 No’lu hüküm ve şartları ihlal etmeniz halinde, ABBYY’e on bin ABD Doları ($10,000 ABD Doları) tutarında para cezası ödemekle yükümlü olursunuz. Ayrıca, bu tür bir ihlalden doğan ve işbu para cezasıyla karşılanamayan her türlü kaybı da tanzim etmeniz gerekir.

7.7 İşbu SKLA’nın 7.6 No’lu maddesinde belirtilen gizlilik hükümleri, YAZILIM’ın resmi olarak piyasaya sürüldüğü tarihe kadar yürürlükte k
alır. İşbu SKLA’nın amaçları uyarınca, YAZILIM’ın resmen piyasaya sürüldüğü gün, www.ABBYY.com internet sitesinde YAZILIM’la ilgili basın bülteninin yayınlandığı tarihtir.

7.8 Madde 7.3′te belirtilen süre boyunca, ABBYY tarafından talep edilmesi halinde, Önsürüm Yazılım’ın test edilmesi ve kullanımı ile ilgili olarak, hata veya kusur raporları da dahil olmak üzere, ABBYY’e geribildirimde bulunacaksınız.

7.9 Eğer Önsürüm Yazılım Size, Karşılıklı Gizlilik Anlaşması gibi ayrı bir yazılı anlaşma uyarınca verilmiş ise, Önsürüm Yazılımı kullanımınız, aynı zamanda yaptığınız bu anlaşmaya da bağlıdır. Karşılıklı Gizlilik Anlaşması gibi ayrı bir yazılı anlaşmanın herhangi bir hükmünün veya şartının, işbu SKLA’da yer alan herhangi bir hüküm veya şartla tutarsız olması halinde, söz konusu ayrı anlaşma, ilgili tutarsızlık ölçüsünde ve bu tutarsızlığın çözümlenmesi için gerekli olduğu ölçü ile sınırlı kalmak şartıyla, Önsürüm Yazılımla ilgili diğer benzer hüküm(ler) ve şart(lar)ın yerini alır.

7.10 İster bağımsız bir ürün, ister daha büyük bir ürünün parçası olarak, Önsürüm Yazılımın daha sonra üretilen henüz piyasaya sürülmemiş bir sürümünü veya YAZILIM’ın kamuoyuna sunulan ticari bir sürümünü aldıktan sonra, ABBYY’den daha önce almış bulunduğunuz tüm erken Önsürüm Yazılımları iade veya imha etmeyi ve Önsürüm Yazılım’ın bu gibi daha sonra üretilen sürümlerine veya YAZILIM’ın kamuoyuna sunulan ticari bir sürümüne ait lisans anlaşmasının hükümlerine uymayı kabul etmiş sayılırsınız.

8. Sınırlamalar

8.1 YAZILIM’ın yetkisiz kopyalamaya ve/veya kullanıma karşı korunduğunu kabul ediyorsunuz.

8.2 YAZILIM’ın kullanımı ile ilgili tüm kullanım şartları ve kısıtlamalar, Sizinle ABBYY arasında ayrı bir anlaşma içerisinde veya YAZILIM’la birlikte verilen bir belgede aksi belirtilmedikçe, işbu SKLA içerisinde belirtildiği şekildedir.

8.3 Aşağıdaki listede verilen herhangi bir faaliyeti ifa edemeyeceğiniz gibi, bu faaliyetleri ifa etmek için başka kişilere imkan da tanıyamazsınız:

8.3.1 Ters mühendislik, YAZILIM’ı veya YAZILIM’ın herhangi bir bölümünü parçalara ayırmak veya kaynak koda dönüştürmek; bu faaliyetlere, bu sınırlamaya rağmen, geçerli kanunlarca açıkça izin verilmesi dışında yasaktır. Yürürlükteki yasa tarafından bu faaliyetlere izin verilmesi halinde, bu gibi bir ifşaatın yasayla şart koşulduğu durumlar haricinde, tespit edilen bilgiler üçüncü taraflara açıklanmamalıdır ve söz konusu bilgiler derhal ABBYY’ye bildirilmelidir. Tüm bu bilgiler gizli ve ABBYY’nin özel bilgileri olarak kabul edilmelidir.

8.3.2 YAZILIM tarafından öngörülenler ve belgelerde açıklananlar dışında, YAZILIM içinde yer alan uygulamalarda ve veritabanlarında değişiklik yapmak da dahil olmak üzere YAZILIM’ı değiştirmek, ayarlamak ve tercüme etmek.

8.3.3 ABBYY’nin önceden yazılı onayı olmaksızın, Sizin donanımınızda çalışmasını sağlamak amaçlı değişiklikler dahil; YAZILIM’da yer alan araçlarla yapılabilen ve ürünle birlikte gelen belgelerde açıklananlar hariç olmak üzere, YAZILIM üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak. ABBYY’nin önceden yazılı izni olmaksızın YAZILIM’daki hataları düzeltmek.

8.3.4 Sizinle ABBYY arasında yapılan ayrı bir anlaşmada aksi belirtilmedikçe, işbu SKLA ile tanınan her türlü hakkı başka birine kiralamak, finansal kiralamak, alt lisanslamak, tahsis etmek veya devretmek ya da YAZILIM’ın tümünün veya herhangi bir bölümünün başka bir bilgisayara kopyalanmasına (madde 2.4′te açıklanan durumlar dışında) izin vermek.

8.3.5 YAZILIM’ı kullanma hakkına sahip olmayan ve aynı çok kullanıcılı sistemde çalışan herhangi bir kişiye YAZILIM’ı kullanma imkanı tanımak.

8.3.6 Size sunulan YAZILIM’da görünen telif hakkı, ticari marka veya patent uyarılarını çıkarmak, değiştirmek veya görünmesini engellemek.

8.4 Bu YAZILIM’ı ücretli veya ücretsiz tanıma ve dönüştürme hizmetleri sağlamakta kullanamazsınız ve/veya YAZILIM kullanılarak elde edilen sonuçları veya bu sonuçlara erişim hakkını temel bileşenleri arasında tanıma veya dönüştürmenin de bulunduğu herhangi üçüncü tarafa yönelik diğer bir hizmetin parçası olarak sunamazsınız.

8.5 Bu YAZILIM’ı, YAZILIM’ın kendi grafik arayüzünü kullanmaksızın etkileşime izin veren herhangi bir başka yazılımla birlikte kullanamazsınız.

9. Destek Hizmetleri

9.1 ABBYY Size, http://www.abbyy.com/support adresi üzerindeki ABBYY Web sitesinde yayımlanan mevcut ABBYY destek politikasının koşullarına tabi olarak YAZILIM ile ilişkili destek hizmetleri (“Destek Hizmetleri”) sağlar. ABBYY, destek politikasını herhangi bir zamanda, önceden herhangi bir yazılı bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

9.2 Size Destek Hizmetlerinin bir parçası olarak sağlanan herhangi bir tamamlayıcı yardımcı yazılım kodu YAZILIM’ın parçası sayılır ve işbu SKLA şart ve koşullarına tabidir.

9.3 Destek Hizmetleri alabilmek için, ABBYY’ye Donanımınızın özellikleri hakkında bilgi ile YAZILIM’ınızın Seri Numarasını vermeniz ve ayrıca Adınız, şirket adınız (varsa), adresiniz, telefon numaranız ve elektronik posta adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi göndermeniz gerekmektedir.

9.4 ABBYY yukarıdaki bilgileri, yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak, başta ürün destekleme ve geliştirme amaçlı olmak üzere ve Sizin kimliğinizi açığa çıkaran herhangi bir biçimde kullanmamak şartıyla, kendi ticari maksatları için kullanabilir.

10. Yeniden Satılamayan Yazılım

10.1 YAZILIM “Yeniden Satılamaz” veya “NFR” olarak etiketlenmişse, işbu SKLA ‘nın diğer bölümlerine bakılmaksızın söz konusu YAZILIM’ı yalnızca gösterim, doğrulama veya test amaçlı kullanabilirsiniz.

11. Deneme Amaçlı Yazılım

11.1 YAZILIM “Dene ve Al”, “Deneme” veya “Demo” olarak etiketlenmişse, bu bölüm Siz YAZILIM’ın tam sürümünü satın alana kadar geçerlidir. YAZILIM’ın sınırlı bir süre için kısıtlı işlevselliğe ve/veya işlevlere sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. YAZILIM’a “olduğu gibi”, sadece gösterim modeli olarak lisans verilir. YAZILIM, süresi sona eren bir sürüm ise, işlevselliği yükleme işleminden sonra belirlenen bir süre sonra devre dışı bırakılacaktır; bu süre YAZILIM içinde belirtilir. Bu tür bir zaman aşımından sonra, ABBYY’den tam perakende sürümünü satın almanız üzerine, süreniz ABBYY tarafından uzatılmadığı müddetçe, işbu SKLA sona erdirilecektir.

12. Güncellemeler

12.1 YAZILIM yükseltme olarak etiketlenmişse, YAZILIM’ı ancak ABBYY tarafından bu güncellemeye uygun olarak tanımlanan bir ürünün lisanslı kullanıcısı olmanız halinde kullanabilirsiniz.

12.2 Güncelleme olarak etiketlenen YAZILIM, güncellemeye uygunluğunuza temel teşkil eden ürünün yerini alır ve/veya buna eklenir.

12.3 Güncellenmiş ürünü, sadece güncelleme ile birlikte temin edilen SKLA’nın şartlarına uygun olarak kullanabilirsiniz.

12.4 ABBYY’nin güncellenen YAZILIM sürümünü destekleme yükümlülüğünün, güncellemenin kullanıma sunulması ile birlikte sona ereceğini kabul etmiş sayılırsınız.

13. Fesih

13.1 Sizinle ABBYY arasında aksi yönde bir anlaşmaya varılmadığı müddetçe, işbu SKLA, YAZILIM’ın telif hakları koruması altında olduğu sürenin tamamı boyunca geçerliliğini korur.

13.2 Diğer hakların zarar görmemesi k
aydıyla, ABBYY, işbu SKLA’nın şart ve koşullarına uymamanız halinde işbu SKLA’nın şart ve koşullarını feshedebilir. Bu gibi bir durumda, bizzat sahip olduğunuz tüm YAZILIM kopyalarını, tüm bileşen parçalarını yok etmeniz ve YAZILIM’ı kaldırmanız gerekir.

13.3 İşbu SKLA’yı bizzat sahip olduğunuz tüm YAZILIM kopyalarını, tüm bileşen parçalarını yok ederek ve YAZILIM’ı kaldırarak feshedebilirsiniz.

13.4 Ancak, bu tür bir fesih, YAZILIM için ödeme yapma yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz.

13.5 2.3, 2.5, 2.6, 6, 8, 11, 14.2 – 14.4, 15, 16, 19, 20, 21 ve 22.5 No’lu hükümler, işbu SKLA’nın sona erdirilmesinden sonra da geçerliliğini koruyabilir, ancak bu durum işbu SKLA’nın YAZILIM’ı kullanma hakkının devam ettirilmesi olarak anlaşılmamalıdır.

14. Sınırlı Garanti

14.1 ABBYY, YAZILIM’ın bulunduğu ortamın normal kullanım şartları altında, YAZILIM’ı satın aldığınız ülke yasaları ile öngörülen asgari garanti süresi içerisinde, satın alma tarihinden itibaren, malzemeler ve işçilik açısından herhangi bir kusur içermeyeceğini garanti eder. YAZILIM 21.4 No’lu Madde’de listelenen ülkelerde satın alınmış ise, bu süre satın alma tarihinden itibaren otuz (30) günden oluşur.

14.2 YAZILIM, her türlü yükseltme ve güncelleştirme, Size “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ABBYY herhangi bir garanti taahhüdünde bulunmamaktadır. ABBYY, YAZILIMI kullandığınızda elde edeceğiniz performansı ve sonuçları garanti etmez/edemez.

14.3 Yargı dairenizde yürürlükteki yasa tarafından hariç bırakılamayacak şartlar, garantiler, koşullar ve temsiller dışında, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi, ticarete uygunluk, entegrasyon, tatmin edici kalite veya belirli bir amaca uygunluk veya YAZILIM’ın hiçbir hata içermeyeceği, ihtiyaçlarınızı karşılayacağı veya YAZILIM’ın başka bir yazılım veya donanımla birlikte kullanıldığında düzgün çalışacağı da dahil olmak üzere ABBYY herhangi bir konuda hiçbir garanti, koşul, temsil veya şart öne sürmemektedir (yerel kanun, medeni hukuk, gelenek, uygulama veya diğer kullanımlar tarafından açıkça veya dolaylı olarak). YAZILIMIN kalitesi ve performansı ile ilgili tüm risk Size aittir.

14.4 ABBYY, YAZILIM ile birlikte sunulan herhangi bir üçüncü şahıs yazılım ürünü ile ilgili olarak hiçbir garanti vermez.

14.5 Almanya veya Avusturya’da İkamet Eden Kullanıcılar için sınırlı garanti.

14.6 YAZILIM kopyanızı Almanya veya Avusturya’da satın aldıysanız ve genellikle bu ülkelerden birinde ikamet ediyorsanız, Almanya’daki yasalara göre, ABBYY, YAZILIM’ın satın alınmasından sonraki sınırlı garanti süresi boyunca, önerilen donanım yapılandırmasında kullanılması kaydıyla, kendi YAZILIM belgelerinde belirtilen işlevi (“üzerinde uzlaşılan işlev”) sunacağını garanti eder. İş kullanıcısı veya tüzel kişilikseniz, bu makalede kullandığı şekilde “sınırlı garanti süresi” bir (1) yıl ve iş kullanıcısı değilseniz iki (2) yıl demektir. Üzerinde uzlaşmaya varılan işlevdeki önemsiz derecedeki değişiklikler herhangi bir garanti hakkı oluşturmamaktadır ve bu şekilde değerlendirilmemelidir. Bu sınırlı garanti, yükseltme, piyasaya sunum öncesi sürümler, “Deneme” sürümleri, ürün numuneleri, YAZILIM’ın “Satış amaçlı olmayan” kopyaları veya Tarafınızdan değişiklik yapılan YAZILIM (bu değişikliklerin arızaya yol açması durumu) gibi Size ücretsiz olarak sunulan YAZILIM için geçerli değildir. Bir garanti talebinde bulunabilmeniz için YAZILIM’ı ve satın alma belgenizi, ürünü satın aldığınız yere, Garanti süresi içerisinde ve masrafı bize ait olmak üzere iade etmeniz gerekmektedir. YAZILIM’ın işlevinin üzerinde anlaşmaya varılan işlevden önemli ölçüde farklı olması durumunda ABBYY YAZILIMI (inisiyatif kendisine ait olmak üzere) onarma veya değiştirme hakkına sahiptir. Bu işlemin başarılı olmaması durumunda, satın alma fiyatında indirimden yararlanma veya satın alma anlaşmasını iptal etme (fesih) hakkınız bulunmaktadır. Garanti hakkında daha fazla bilgi almak için ABBYY’nin Almanya’daki Müşteri Destek Departmanı ile irtibat kurun: ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstrasse 49, 80687 Münih,  tel.: +49 (0)89 51 11 590, faks: +49 (0)89 51 11 5959.

15. Sınırlı Sorumluluk

15.1 ABBYY hiçbir durumda herhangi bir hasar, iş kesintisi, veri veya iş ya da başka türlü bilgi kaybı, talepler veya maliyetler ya da YAZILIM’ın kullanımından ve/veya kullanımıyla ilgili herhangi bir nedenden veya YAZILIM’daki olası hataların veya yanlış yazımların yol açtığı zararlardan kaynaklanan fiili, dolaylı, arızi veya herhangi bir kâr kaybından, bir ABBYY temsilcisi bu tür bir zarar, talep veya maliyetten üçüncü bir şahısça haberdar edilmiş olsa bile sorumlu tutulamaz. Yukarıda bahsedilen sınırlamalar ve muafiyetler, yargı dairenizde yürürlükte olan yasanın izin verdiği ölçüde uygulanacaktır. ABBYY’nin işbu SKLA kapsamındaki veya bu anlaşma ile bağlantılı tek sorumluluğu, yalnızca YAZILIM için orijinal olarak ödenen satın alma fiyatıyla (ödendiyse) sınırlıdır.

15.2 Almanya veya Avusturya’da Yaşayan Kullanıcılar için Sınırlı Sorumluluk

YAZILIM kopyanızı Almanya veya Avusturya’da aldıysanız ve genellikle bu ülkelerden birinde yaşıyorsanız,

15.2.1 15.2.2 No’lu maddedeki hükümler uyarınca, ABBYY’nin zarar konusunda kanuni yükümlülüğü aşağıdaki şekilde sınırlıdır: (i) ABBYY, satın alma anlaşmasının yapıldığı sırada, malzeme ile ilgili sözleşmeden doğan yükümlülüğün ihmalkarlıktan doğan hafif derecede ihlalinin neden olduğu zararlar konusunda yalnızca öngörülebilen zarar miktarından sorumlu tutulabilir. (ii) ABBYY, malzeme dışında ilgili sözleşmeden doğan yükümlülüğün ihmalkarlıktan doğan hafif derecede ihlalinin neden olduğu zararlardan sorumlu tutulamaz.

15.2.2 Madde 15.2.1′de ortaya konan sınırlı sorumluluk herhangi bir zorunlu yasal yükümlülük, özellikle de Almanya Ürün Yükümlülük Yasası uyarınca doğan yükümlülükler, kusur sonucu oluşan kişisel yaralanmalar için özel bir garanti veya yükümlülük sorumluluğu talebi için geçerli değildir.

15.2.3 İşbu SKLA’nın hükümleri uyarınca özellikle YAZILIM’ı ve bilgisayar verilerinizi yedeklemek gibi oluşabilecek zararları önlemek ve azaltmak için gereken tüm makul önlemleri almanız gerekir.

16. Yerleşik Yazı Tipleri

16.1 Yazı tipi programları telif hakkına tabi olup, telif hakkı sahibi, bir yazı tipi programının kullanılabileceği koşulları kendisi belirleyebilir. Bir PDF dosyası içerisine bir yazı tipi yerleştirmek için, o yazı tipi programının lisanslı bir kopyasına sahip olmanız şart koşulabilir. Hiçbir durumda, ABBYY yerleşik yazı tipleri kullanımınızdan doğan veya bu tür kullanım ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

17. Adobe Teknolojisi

17.1 “Adobe Yazılımı” ibaresi, Adobe Teknolojisi ve ilgili belgeler ve herhangi bir yükseltme, değiştirilmiş sürümler, yükseltmeler, ilaveler ve bunların kopyalarını kapsar.

17.2 Lisansın Verilmesi ve Kısıtlamalar. ABBYY, işbu SKLA şartları uyarınca Size, Adobe Yazılımının kullanımı için münhasır olmayan hak vermektedir. YAZILIM içerisinde verilen Adobe Yazılımının bir adet yedek kopyasını, ancak bu yedek kopyayı herhangi bir bilgisayarda kurmamak veya kullanmamak kaydıyla alabilirsiniz.

17.3 Fikri Mülkiyet Hakları. YAZILIM içerisinde verilen Adobe Yazılımı’nın sahibi Adobe ve tedarikçileri olup yapısı, organizasyonu ve kod
u Adobe ve tedarikçilerinin değerli ticari sırlarıdır. Adobe Yazılımı ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı yasası ve Uluslararası Anlaşma hükümleri tarafından korunmaktadır. İşbu SKLA içerisinde aksi açıkça belirtilmediği takdirde, Adobe Yazılımını kopyalayamazsınız. İşbu SKLA uyarınca almanıza izin verilen kopyalar Adobe Yazılımı üzerinde veya içerisinde görülen aynı telif hakkını ve diğer mülkiyet bildirimlerini içermelidir. İşbu anlaşma ile Adobe Yazılımını değiştirmemeyi, uyarlamamayı, tercüme etmemeyi, düzenlememeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi, bileşenlerine ayırmamayı veya başka şekillerde kaynak kodunu çözmeye çalışmayacağınızı kabul etmektesiniz. Yukarıda verilenler haricinde, işbu SKLA size Adobe Yazılımı üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermemektedir.

17.4 Yazı Tipi Lisansı. Adobe Yazılımı yazı tipi yazılımı içeriyorsa, yazı tipi yazılımını veya yazı tipi yazılımının ana hatlarını yazı tipi satıcısı tescil hakkı hamilinin yerleştirme için verdiği izin kapsamında elektronik belgeleriniz içine yerleştirebilirsiniz. Bu paket içerisine dahil edilen yazı tipleri, hem Adobe hem de Adobe harici başka yazılımlar tarafından sahip olunan yazı tiplerini içerebilir. Adobe tarafından sahip olunan herhangi bir yazı tipini tamamen yerleştirebilirsiniz.

17.5 Garanti. ABBYY VE ORTAKLARI, Adobe Yazılımının KULLANIMINDAN DOLAYI ELDE EDEBİLECEĞİNİZ PERFORMANS SONUÇLARINI GARANTİ ETMEZ VE EDEMEZ.

17.6 İhracat Kuralları. Adobe Yazılımının Amerika Birleşik Devletleri İhracat İdaresi Yasası veya diğer ihracat yasaları, kısıtlamaları veya düzenlemeleri (toplu olarak “İhracat Yasaları”) tarafından yasaklanan herhangi bir ülkeye sevk edilmeyeceğini, transfer edilmeyeceğini veya ihraç edilmeyeceğini veya yine yasaklı başka biçimlerde kullanılmayacağını kabul etmektesiniz. Ayrıca, Adobe Yazılımının İhracat Yasaları uyarınca ihracatı kontrollü kalemler olarak tanımlanması durumunda, ambargolu bir ulusun vatandaşı olmadığınızı veya başka şekillerden bu ülkelerde bulunmadığınızı ve İhracat Yasaları uyarınca Adobe Yazılımını alma konusunda yasaklı bulunmadığınızı teyiden beyan etmektesiniz. Adobe Yazılımının tüm kullanım hakları, işbu SKLA’nın şartlarına uymamanız halinde kaybedileceği şartı ile verilmektedir.

17.7 Ticari Markalar. Adobe ve Adobe PDF Library, Adobe Systems Incorporated’ın Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari veya ticari markalarıdır.

18. LIZARDTECH YAZILIMI

18.1 “LIZARDTECH YAZILIMI”, LIZARDTECH kaynaklı DjVu Şifre Çözücü Yazılım Geliştirme Kitinin yanı sıra, her türlü bağlı ortam, basılı materyal ve “çevrimiçi” veya elektronik belge anlamına gelir. ABBYY tarafından LIZARDTECH, INC firmasından alınarak lisanslanan LIZARDTECH YAZILIMI’nı içeren bir YAZILIM almış bulunuyorsunuz. YAZILIM, DjVu dosyalarını görüntü dosyalarına dönüştürmek için LIZARDTECH YAZILIMI’nı kullanmaktadır.

18.2 LIZARDTECH YAZILIMI, telif yasaları ve uluslararası telif anlaşmalarının yanı sıra, diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmalarının da koruması altındadır. LIZARDTECH YAZILIMI lisanslıdır, satılmaz.

18.3 Lisansın Verilişi. Size, YAZILIM’ın (ve buna bağlı herhangi belgenin) ayrılmaz bir parçası olarak, LIZARDTECH YAZILIMI’nı kullanmak için kişisel nitelikte, alt lisansı çıkarılamayan, devredilmez nitelikte ve münhasır olmayan bir lisans verilmiştir. LIZARDTECH YAZILIMI’nı veya herhangi bir parçasını kiralamayacak, satmayacak, kullanıma açmayacak veya başka bir şekilde dağıtmayacaksınız.

18.4 SOFTWARE YAZILIMINA AİT HİÇBİR GARANTİ BULUNMAMAKTADIR. LIZARDTECH YAZILIMI “OLDUĞU GİBİ” VE TÜM KUSURLARIYLA BİRLİKTE SUNULMUŞTUR. TATMİNKAR KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE EMEĞE AİT (İHMALDEN KAYNAKLANAN EKSİKLER DAHİL OLMAK ÜZERE) TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR AYRICA LIZARDTECH YAZILIMI ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKKINIZA YÖNELİK BİR MÜDAHALEYE KARŞI VEYA İHLALE KARŞI HİÇBİR GARANTİ BULUNMAMAKTADIR. EĞER YAZILIM VEYA LIZARDTECH YAZILIMI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ ALDIYSANIZ, BU GARANTİLER LIZARDTECH’TEN KAYNAKLANMAMAKTADIR VE LIZARDTECH İÇİN BAĞLAYICI DEĞİLDİR.

18.5 BELLİ ZARARLAR İÇİN SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ. SORUMLULUK REDDİNİN KANUNEN YASAKLANDIĞI DURUMLAR HARİCİNDE; LIZARDTECH, LIZARDTECH YAZILIMININ KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN DOĞAN VEYA BU KULLANIM VEYA PERFORMANS İLE BAĞLANTILI HİÇBİR DOLAYLI, ÖZEL, MANTIKÎ VEYA ARIZİ ZARARA KARŞI, HİÇBİR SORUMLULUK TAŞIMAZ. HERHANGİ BİR YASAL ÇÖZÜM YOLU ESAS AMACINA ULAŞAMASA DAHİ, BU SINIRLAMA GEÇERLİDİR.

18.6 Ters mühendislik, Kaynak Koda Dönüştürme ve Bileşenlerine Ayırma ile ilgili Sınırlamalar. İşbu fıkrada geçen faaliyetlere, bu sınırlamaya bağlı olmayan yürürlükteki yasa ile açık bir şekilde izin verildiği durumlar haricinde ve böyle bir durumda da, işbu sınırlamaya bakılmaksızın, yalnızca bu yasa ile izin verildiği ölçü ile sınırlı kalmak kaydıyla, LIZARDTECH YAZILIMI’na ters mühendislik, bileşenlere ayırma veya kaynak koda dönüştürme işlemleri uygulayamazsınız.

18.7 İhracat Kısıtlamaları. LIZARDTECH YAZILIMI’nın veya buna bağlı herhangi parçanın veya LIZARDTECH YAZILIMI’nın doğrudan ürünü olan herhangi işlem veya hizmetin (yukarıdakilerin tümü bundan böyle “Kısıtlanmış Bileşenler” olarak geçecektir) ABD kaynaklı olduğunu kabul etmiş sayılıyorsunuz. ABD İhracat İdaresi Yönetmeliklerinin yanı sıra ABD ve diğer hükümetler tarafından çıkartılan son kullanıcı, son kullanım ve hedef kısıtlamaları da dahil olmak üzere, bu ürünler için geçerli olan yürürlükteki tüm uluslararası ve ulusal yasalara uymayı kabul etmiş sayılıyorsunuz.

19. İhracat Kuralları

19.1 YAZILIM, işbu YAZILIM’ın satın alındığı veya başka şekilde temin edildiği ülkeniz yasalarında yer alan ihracat hükümlerini ihlal edecek şekilde ihraç veya yeniden ihraç edilemez. Ayrıca, yürürlükteki yasaların YAZILIM’ı almanıza yasak getirmediğini de beyan ve tekellüf etmiş oluyorsunuz.

20. Hükümet Kullanımı

YAZILIM’ın Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya herhangi diğer Amerika Birleşik Devletleri Hükümet dairesi tarafından kullanılması halinde, aşağıdaki ilave şartlar uygulanacaktır: (1) 52.227-14 sayılı Federal Edinim Düzenlemelerinde Veri Hakları – Genel maddede açıklandığı şekilde Kısıtlı Bilgisayar YAZILIMI ve (2) Hükümet tarafından herhangi bir kullanım, çoğaltma veya ifşa DFARS 252.227-7013′teki Teknik Veriler ve Bilgisayar YAZILIMI maddesinin (c)(1)(ii) fıkrasında ortaya konan kısıtlamalara tabidir.

21. Yürürlükteki Yasalar

21.1 YAZILIM ABD, Kanada, Meksika, Orta Amerika, Japonya veya Tayvan’da temin edilmiş ise, işbu SKLA ABD, Kaliforniya Hükümeti yasalarına tabi olacaktır. İşbu SKLA ve/veya YAZILIM’la ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık durumunda Kaliforniya eyaletindeki Alameda veya Santa Clara vilayeti federal ve/veya eyalet mahkemelerinin yetkili makam olacağını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

21.2 YAZILIM, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç veya işbu SKLA’nın 21.3, 21.4 veya 21.5 numaralı maddesinde belirtilmeyen diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerde veya İsviçre, Norveç, İzlanda veya Liechtenstein’da satın alınmışsa, işbu SKLA Almanya, Münih’te yürürlükte olan yasalara ve yetkili Münih mahkemesinin yargısına tabi olacaktır.

21.3 Eğer YAZ
ILIM, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nda veya İrlanda Cumhuriyeti’nde temin edilmiş ise, işbu SKLA İngiltere ve Galler Yasaları’na göre yorumlanıp hükme bağlanacağı gibi, tüm Taraflar da İngiliz ve Galler mahkemelerinin yargı yetkisini kabul eder.

21.4 YAZILIM Rusya, Belarus, Kazakistan veya Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) Ukrayna ve Moldova dışındaki bir başka Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkede temin edilmiş veya Letonya, Litvanya veya Estonya’da satın alınmış ise, işbu SKLA Rusya mahkemelerindeki yasalara tabi olacaktır.

21.5 YAZILIM Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsrail, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan Karadağ, Ukrayna veya Moldova’dan temin edilmiş ise, işbu SKLA Ukrayna mahkemelerinde yürürlükte bulunan yasalara tabi olacaktır. Eğer YAZILIM, işbu SKLA’nın Polonya Cumhuriyeti yasalarına tabi olacağı şekilde, Polonya Medeni Kanunu’na göre tüketici statüsü taşıyan bir kişi tarafından temin edilmiş ise, işbu hüküm geçerli değildir.

21.6 Eğer 21.5 No’lu madde geçerli ise ve Siz de bir tüzel kişi veya özel girişimci iseniz, işbu SKLA’dan doğan veya bununla ilgisi olan her türlü anlaşmazlık, tartışma ve görüş ayrılığı, nihai olarak Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası’nda, Oda’nın Usul Kuralları’na göre, Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi’nin tahkim kuralları ve usulleri uyarınca karara bağlanır. Bu mahkemenin kararı nihaidir ve Taraflar için bağlayıcı niteliktedir. Madde 21.5 geçerli ise ve Siz de bir gerçek şahıs iseniz, işbu SKLA ile ilgili tüm ihtilaflarda Kiev, Ukrayna, Shevchenkovsky Bölge Mahkemesi yetkili olacaktır.

21.7 Madde 21.4 geçerli ise ve Siz de bir tüzel kişi veya özel girişimci iseniz, işbu SKLA ile ilgili tüm ihtilaflarda Moskova, Rusya Federasyonu Tahkim Mahkemesi yetkili olacaktır. Madde 21.4 geçerli ise ve ve Siz de bir gerçek şahıs iseniz, işbu SKLA ile ilgili tüm ihtilaflarda Moskova, Rusya Federasyonu, Perovsky Bölge Mahkemesi yetkili olacaktır.

21.8 Madde 21.1 – 21.5′te açıklanan durumlarda, işbu SKLA herhangi bir yargı makamının ihtilaf yasaları ile veya Uluslararası Ürün Satışı Sözleşmeleri üzerinde Birleşmiş Milletler Konvansiyonu tarafından idare edilmez ve buna başvuru kapsam dışıdır.

21.9 YAZILIM, madde 21.1 – 21.5′te belirtilen ülkelerden farklı bir ülkede satın alınmışsa, işbu SKLA, YAZILIM’ı satın aldığınız ülkenin yasalarına tabi olacaktır.

22. Diğer Hususlar

22.1 ABBYY Size, YAZILIM için, Kullanıcı Kılavuzu dahil, basılı materyaller sunabilir.

22.2 YAZILIM’ın çalıştırılması ve kaydedilmesi süresinde ABBYY’ye bazı kişisel ayrıntılar vermeyi kabul etmiş sayılıyorsunuz. Kişisel verilerinizin, verilerin gizliliğinin korunması şartıyla, ABBYY tarafından geçerli yasa uyarınca toplanabileceğini, işlenebileceğini ve kullanılabileceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Verdiğiniz her türlü kişisel ayrıntı, kesin kurallar doğrultusunda yalnız ABBYY Group içinde saklanıp kullanılır ve yürürlükteki yasanın şart koştuğu durumlar haricinde, üçüncü taraflara ifşa edilmez.

22.3 ABBYY’den Size bilgi gönderilmesini özel olarak kabul etmeniz şartıyla, ABBYY size ürün ve şirket haberleri, özel kampanyalarla ilgili bilgiler, ürün kullanımıyla ilgili öneriler ve ürün ve şirketle ilgili diğer bilgiler içeren e-postalar gönderebilir. Adresinizi ABBYY posta gönderme listesinden istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

22.4 Eğer YAZILIM’ı yasadışı kullanımınızla bağlantılı olarak herhangi bir hak iddiası veya dava ile karşı karşıya gelirseniz, bu durumu öğrendiğiniz andan itibaren üç (3) gün içinde yazılı olarak ABBYY’e bildirmekle yükümlüsünüz. Bu durumda, ABBYY’den sorgu bildirimini almanızdan sonraki yedi (7) gün içinde, ABBYY’nin söz konusu hak iddiaları veya davalarda yer alabilmesini sağlamak ve ilgili hak iddialarının ve davaların çözüme ulaştırılması için gerekli bilgileri sağlamak için gerekli olan tüm önlemleri almakla yükümlüsünüz.

22.5 İşbu SKLA’nın amaçlarına yönelik husus; ABBYY veya bir ABBYY Ortağı tarafından belirlenen ve yine bunlar tarafından belirlenmiş ödeme usulleri ile ödenebilen, veya Sizin tarafınızdan alınan donanımın fiyatına dahil olan Lisans ücreti, veya sizin tarafınızdan YAZILIM’ın tam sürümü için ödenebilecek olan ücrettir. Eğer bir gerçek kişi iseniz, işbu SKLA ücretsiz olabilir.

22,6 İşbu SKLA’nın herhangi bir bölümünün hükümsüz ve uygulanamaz bulunması halinde, bu durum bütün olarak SKLA’nın geçerliliğini etkilemeyecek ve SKLA geçerliliğini ve uygulanabilirliğini koruyacaktır.

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (SKLA)