Kullanıcı Kalıbını Düzenleme

OCR işlemini başlatmadan önce, yeni oluşturduğunuz kalıbı düzenlemek isteyebilirsiniz. Yanlış eğitilmiş bir kalıp, OCR kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Kalıp, sadece tam karakterleri veya birleşik harfleri içermelidir. Kesik kenarlı ve yanlış harf eşleştirmesi yapılmış karakterler kalıptan çıkartılmalıdır.

  1. Araçlar menüsünden Kalıp Editörü… öğesini seçin.
  2. Kalıp Editörü iletişim kutusunda istediğiniz kalıbı seçin ve Düzenle… düğmesine tıklayın.
  3. Kullanıcı Kalıbı iletişim kutusunda istediğiniz karakteri seçin ve Özellikler… düğmesine tıklayın.
    İletişim kutusunda seçilen karaktere karşılık gelen harfi yazın ve istediğiniz yazı tipi efektini seçin (italik, kalın, üst simge veya alt simge).

    Yanlış eğitilen karakterleri silmek için, istediğiniz karakterleri seçin ve Sil düğmesine tıklayın.

Kullanıcı Kalıbını Düzenleme