Eğitimli Tanıma

Eğitim modu şu amaçla kullanılır:

 • Dekoratif yazı tipinde ayarlanan metinler
 • Alışılmadık karakterler içeren metinler (ör. matematik sembolleri)
 • Düşük baskı kalitesine sahip büyük (yüz sayfadan fazla) belgeler

Eğitim modunu yalnızca yukarıdakilerden biri geçerliyse kullanın. Diğer durumlarda, tanıma kalitesinde çok hafif bir artış sağlanabilecek ise de işleme süresi bunu anlamsız kılacak ölçüde uzayacaktır. Ayrıntılar için bkz. Kâğıt Belge Dekoratif (Standart Olmayan) Yazı Tipleri İçeriyor.

 • Kullanıcı Kalıplarını Eğitme
  Karakterleri ve birleşik harfleri eğitme konusunda ek bilgilerle birlikte, kullanıcı kalıbını eğitme konusunda talimatlar sunulmaktadır.
 • Kullanıcı Kalıbı Seçme
  Uygun seçimi yapma konusunda ek ipuçları ile birlikte kullanıcı kalıbını seçme konusunda talimatlar sunulmaktadır.
 • Kullanıcı Kalıbını Düzenleme
  Kullanıcı kalıbında karakterleri görüntüleme ve yazı tipi efektlerini değiştirme konusunda talimat sunulmaktadır.

Eğitimli Tanıma