Görev Özelliklerini Değiştirme

Var olan bir görevin özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Bir görevin özelliklerini değiştirmek için

  1. Özelliklerini değiştirmek istediğiniz görevi durdurun.
  2. ABBYY Hot Folder araç çubuğunda Değiştir düğmesine tıklayın. ABBYY Hot Folder Özellikleri iletişimi açılır.
  3. Gerekli değişiklikleri yapın ve Tamam seçeneğine tıklayın.

Görev Özelliklerini Değiştirme