Görev Oluşturma

ABBYY Hot Folder Sihirbazı, hızlı erişim klasörü oluşturmak için gerekli adımlar boyunca size yol gösterir.

Görev oluşturmak için:

 1. Ana pencerede Yeni düğmesini tıklatın. Hot Folder – Adım 1/3: Görüntüleri Aç iletişim kutusunda izlenecek klasörü seçin ve ardından ABBYY FineReader’ın bu klasörü hangi sıklıkta denetlemesi gerektiğini belirtin.

  Finereader listpicture Görev Oluşturma 1. Adım hakkında daha fazla bilgi

  1. İletişim kutusunun üstündeki aşağıya açılan listeden:
   • ABBYY FineReader’ın yerel veya ağ klasöründeki görüntüleri işlemesini istiyorsanız Klasör öğesini seçin.
   • ABBYY FineReader’ın FTP sunucusundaki bir klasörde yer alan görüntüleri işlemesini istiyorsanız FTP klasörü öğesini seçin. Sunucuda yetkilendirme gerekiyorsa FTP oturum açma bilgilerini ve parolayı girin. Aksi halde, isimsiz bir bağlantı yapmak için Adsız oturum aç ayarını seçin.
   • Posta kutusu klasörüne gelen görüntüleri işlemek istiyorsanız Outlook klasörü ayarını seçin.
  2. İşlenen görüntü ayarları altında ABBYY FineReader’ın başarıyla işlendikten sonra görüntüleri hızlı erişim klasöründen silmesi gerekip gerekmediğini belirtin.
  3. Saat ayarları altında:

   • Zamanlanan görev başladığında bu klasörde olacak görüntüleri işlemek için Başlangıçta klasörleri bir kez kontrol et ayarını seçin. Klasöre sonradan eklenen hiçbir resim işlenmeyecektir.
   • Klasörü izlemek ve geldikçe yeni dosyaları işlemek için Gelen görüntüler için klasörü sürekli kontrol et ayarını seçin. ABBYY FineReader, her 60 saniyede bir klasöre yeni görüntü eklenip eklenmediğini denetler.
  4. Başlangıç saati alanında ABBYY FineReader’ın klasördeki görüntüleri işlemeye başlayacağı saati seçin. Görevi ertelemek için Ertele seçeneğini seçin.

 2. İleri seçeneğine tıklayın. Hot Folder – Adım 2/3: Tüm Görüntüleri Okuma iletişim kutusunda bir tanıma dili ve tanıma modu seçin.

  Finereader listpicture Görev Oluşturma 2. Adım hakkında daha fazla bilgi

  1. Tanıma dili aşağıya açılan listesinden görüntülerdeki metinlerin diline karşılık gelen dili seçin.

   Not: Birden fazla tanıma dili seçebilirsiniz.

  2. Görüntülere bir alan şablonu uygulamak için Alan şablonu kullan alanında istediğiniz alan şablonuna bir yol belirtin.
  3. Görüntü önişleme seçeneği altında, istediğiniz seçenekleri seçin:
   • Görüntüyü ön işlemeyi etkinleştir — program, bir görevi yürütürken, görüntüleri otomatik olarak işleyecektir
   • Sayfa yönelimini algıla — program, görüntüleri açarken, sayfa yönlendirmesini otomatik olarak algılayacaktır
   • İkili sayfaları böl — program, yan yana sayfaları otomatik olarak iki ayrı görüntüye ayıracaktır
  4. Tanıma modu altında şunlardan birini seçin:

   • Kapsamlı Okuma (bu modda ABBYY FineReader düşük kalitedeki görüntüleri bile okur) veya
   • Hızlı Okuma (yalnızca iyi kalitedeki görüntüler için önerilir)
 3. İleri seçeneğine tıklayın. Hot Folder – Adım 3/3: Belgeyi Kaydetme iletişim kutusunda tanınan metnin nereye ve hangi biçimde kaydedilmesi gerektiğini belirtin.

  Finereader listpicture Görev Oluşturma 3. Adım hakkında daha fazla bilgi

  1. Sonuçları nasıl kaydetmek istediğinizi seçin açılır listesinden istediğiniz klasör türünü seçin:
   • Klasör, sonuçları bilgisayarınızdaki bir yerel klasöre kaydeder
   • Microsoft SharePoint sonuçları Microsoft SharePoint sunucusuna kaydeder (örn. bir Web sitesi, portal üzerine veya elektronik kütüphaneye).
    Eğer sunucuya erişim için bir kullanıcı adı ve parola gerekiyorsa, bunları Oturum aç ve Parola alanlarına yazın.
    Ayrıntılar için bkz. Microsoft SharePoint’e kaydetme.
  2. Kaydetme seçenekleri altında:

   • Kayıt biçimi açılır listesinden, sonuçları kaydetmek istediğiniz dosya biçimini seçin.

    İpucu. Sonuçların çeşitli biçimlerde almak için aynı tanınan metni birden çok defa kaydedebilirsiniz.  Kayıt biçimi açılır listesinde  (Birden çok biçim seç) ayarını seçin ve açılan iletişim kutusunda istediğiniz biçimleri seçin.

   • Dosya seçenekleri açılır listesinden şunu seçin:

    - Her sayfa için ayrı bir dosya oluşturmak için Her bir sayfa için ayrı bir dosya oluştur

    - Her sayfayı orijinal görüntüyle aynı adda ayrı bir dosyaya kaydetmek için, Dosyaları kaynak görüntü olarak adlandır

    - Sayfaları her biri boş sayfayla biten gruplar olarak ele almak için, Her boş sayfada yeni bir dosya oluştur. Farklı gruplardan sayfalar, kullanıcının belirttiği ada dizin eklenmiş olarak oluşturulan adlarla farklı dosyalara kaydedilir (-1, -2, -3 vb.)

    - Tüm sayfaları tek bir dosyaya kaydetmek için, Tüm sayfalar için tek bir dosya oluştur

   • Dosya adı alanında tanınan metnin kaydedileceği dosyaya bir isim verin.

  Not: Bu iletişim kutusunun görünüşü 1. Adımda yaptığınız ayarlara bağlıdır.

 4. Son seçeneğine tıklayın.
  Ayar görevi, ABBYY Hot Folder ana penceresinde görüntülenecektir.

Not:

 • Varsayılan olarak, görev dosyaları %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\10.00 konumunda saklanır.
  (Microsoft Windows Vista, Windows 7′de ise %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10.00 konumunda).
 • Sonuçlar siz görevi ayarlarken belirlediğiniz klasöre kaydedilecektir. Bazı durumlarda önceden işlenmiş olan dosyaların kaybolmasını önlemek için program belirlenen klasörde bir alt klasör oluşturacak ve sonraki tanıma sonuçlarını bu alt klasöre kaydedecektir. Alt klasör şu şekilde isimlendirilecektir:
  1. Hot Folder GG.AA.YYYY SS-DD-SS
   Bir görevi yeniden çalıştırdığınızda bu isimle bir alt klasör oluşturulur.
  2. Dosya adı (NUMARA)
   Belirlediğiniz klasörde belli bir isme sahip bir dosya zaten bulunuyorsa, bu isimde bir alt klasör olu
   şturulur.

Önemli! Görevin başlaması için bilgisayarınızın açık olması, sizin de oturum açmış olmanız gerekir.

Görev Oluşturma