Ana Pencere

ABBYY Hot Folder’i başlattığınızda bu özelliğin ana penceresi açılır. Klasör işleme görevlerini ayarlamak, silmek ve başlatmak için araç çubuğundaki düğmeleri kullanın. Klasörlerden her biri için ayrıntılı raporları da görüntüleyebilirsiniz.

Finereader hfmainwindow Ana Pencere
 

Yeni bir görev oluşturmak için araç çubuğunda Yeni düğmesini tıklatın. ABBYY Hot Folder Sihirbazı, hızlı erişim klasörü oluşturma sürecinde size yol gösterir.

Finereader listpicture Ana Pencere Ayrıntılar için bkz. Görev Oluşturma.

Not:

 • Varsayılan olarak, görev dosyaları %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\10.00 konumunda saklanır.
  (Microsoft Windows Vista, Windows 7′de ise %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10.00 konumunda).
 • Sonuçlar siz görevi ayarlarken belirlediğiniz klasöre kaydedilecektir. Bazı durumlarda önceden işlenmiş olan dosyaların kaybolmasını önlemek için program belirlenen klasörde bir alt klasör oluşturacak ve sonraki tanıma sonuçlarını bu alt klasöre kaydedecektir. Alt klasör şu şekilde isimlendirilecektir:
  1. Hot Folder GG.AA.YYYY SS-DD-SS
   Bir görevi yeniden çalıştırdığınızda bu isimle bir alt klasör oluşturulur.
  2. Dosya adı (NUMARA)
   Belirlediğiniz klasörde belli bir isme sahip bir dosya zaten bulunuyorsa, bu isimde bir alt klasör oluşturulur.

Görevlerin tamamlandığını bildiren mesajları almak için, araç çubuğundaki Finereader hfnotify Ana Pencere düğmesine tıklayın.
Görevin tamamlandığını belirten bir uyarı mesajı Windows görev çubuğunun üzerinde açılır pencere içinde görüntülenir.

ABBYY Hot Folder ana penceresinde bir dizi ayar görevi görüntülenir. Her görev için, geçerli durum ve zamanlanan işleme süresi ile birlikte ilgili hızlı erişim klasörüne olan tam yol görüntülenir.

Görevler aşağıdaki durumlara sahip olabilir:

Durum Açıklama
Finereader hfstatusesprocessing Ana Pencere Çalıştırılıyor Klasördeki görüntüler işleniyor.
Finereader hfstatuseswaiting Ana Pencere Bekliyor Önceki görevin bitmesi bekleniyor.
Finereader hfstatusesone time proc Ana Pencere Programlandı Hızlı erişim klasörünü başlangıç saatine yalnızca bir kez denetlemeyi seçtiniz. Başlangıç saati Sonraki Başlangıçta sütununda belirtilir.
Finereader hfstatusescontinuous proc Ana Pencere İzleniyor ABBYY FineReader, bu klasördeki görüntüleri geldikçe işler.
Finereader hfstatusespaused Ana Pencere Durduruldu İşlem kullanıcı tarafından durduruldu.
Finereader hfstatusescompleted Ana Pencere Tamamlandı Bu klasördeki görüntülerin işlenmesi sona erdi.
Finereader hfstatusesfailed Ana Pencere Hata Bu klasördeki görüntülerin işlenmesi sırasında hata oluştu. ABBYY FineReader işleme görevlerini tamamlamadı. Hatanın nedenini bulmak için hatalı klasörü seçin ve araç çubuğunda Günlüğü Görüntüle düğmesini tıklatın.

Herhangi bir görevi, gelecekte kullanmak üzere kaydedebilirsiniz:

 1. Araç çubuğunda Finereader hfexport Ana Pencere düğmesine tıklayın.
 2. Görevin adını ve göreve giden yolu belirtin.
 3. Kaydet seçeneğine tıklayın.

Daha önce kaydedilmiş bir görevi yüklemek için:

 1. Araç çubuğunda Finereader hfimport Ana Pencere düğmesine tıklayın.
 2. İstediğiniz görevi seçin ve düğmesine tıklayın.

Ana Pencere