ABBYY FineReader Otomatik Görev Yönetimi

Bir ABBYY FineReader otomatik görevi, bir dizi ardışık adımdan oluşan bir gruptur. Her adım belge tanıma safhalarından birine karşılık gelir. Görevler kullanılarak, benzer eylemler otomatikleştirilebilir.

Otomatik görev yönetimi, özel otomatik görevlerin oluşturulmasını, düzenlenmesini, başlatılmasını ve silinmesini kapsar. Görevler Otomasyon Yöneticisi iletişim kutusundan yönetilir.

Otomasyon Yöneticisi iletişim kutusunu açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

 • Araçlar menüsünde Otomasyon Yöneticisi… seçeneğini seçin
 • Ctrl+T tuş kombinasyonuna basın

Otomasyon Yöneticisi iletişim kutusu kullanabileceğiniz otomatik görevleri gösterir. Bunlar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

 • ABBYY FineReader Hızlı Görevler Finereader finereaderautomatedtask ABBYY FineReader Otomatik Görev Yönetimi karakteriyle işaretlenir.
  Bu görevler silinemez veya düzenlenemez. Ancak bir görevi kopyalayabilir ve ardından değiştirebilirsiniz.
 • Özel otomatik görevler Finereader usertask ABBYY FineReader Otomatik Görev Yönetimi karakteriyle işaretlenir.
  Özel bir otomatik görevin adını değiştirmek için görevin kısayol menüsünden Yeniden adlandır… seçeneğini seçin.
 • Herhangi bir nedenle bilgisayarınızda çalıştırılamayan görevler Finereader errorstask ABBYY FineReader Otomatik Görev Yönetimi ile işaretlenir.
  Tanınan metni başka bir uygulamaya gönderebilmek için o uygulamanın bilgisayarınızda yüklü olması gerekir. Tanınan metnin bilgisayarınızda kurulu olmayan bir uygulamaya gönderilmesini içeren bir görevin uygulanması mümkün değildir.

Otomasyon Yöneticisi iletişim kutusunun üst kısmındaki araç çubuğunda, görev oluşturmak, seçilen görevi değiştirmek, kopyalamak veya silmek ya da görevi çalıştırmak için düğmeler bulacaksınız.

Finereader taskautomationmanager ABBYY FineReader Otomatik Görev Yönetimi
 

Bir belgeyi seçilen görevler doğrultusunda işlemeye başlamak için, Otomasyon Yöneticisi iletişim kutusunda Çalıştır düğmesine veya Finereader runtask ABBYY FineReader Otomatik Görev Yönetimi düğmesine tıklayın.

Finereader listpicture ABBYY FineReader Otomatik Görev Yönetimi Ayrıntılar için bkz.:

ABBYY FineReader Otomatik Görev Yönetimi