Sözlük

A B Ç E İ  H K L M O P R S T U Ü Y

A

ABBYY FineReader belgesi, bir kaynak belgeyi, yapı analizi ile işlemek üzere ABBYY FineReader yazılımı tarafından oluşturulan bir nesnedir. Bu belge, ilgili tanınan metinler (varsa) ve program ayarları (tarama, tanıma, kayıt seçenekleri, vb.) ile sayfa görüntülerini içerir.

ABBYY Hot Folder, görüntü içeren bir klasörü seçmenize ve bu klasörde görüntü işleme saatini ayarlamanıza olanak veren bir zamanlama aracıdır. Seçilen klasördeki görüntüler belirtilen zamanda otomatik olarak işlenir.

ABBYY Screenshot Reader, ekran görüntüsü oluşturmaya ve bunların içerdiği metinleri tanımaya yönelik bir uygulamadır.

ADRT® (Uyarlamalı Belge Tanıma Teknolojisi), çok sayfalı belgelerin dönüştürme kalitesini artıran bir teknolojidir. Örneğin başlıklar, üst ve alt bilgiler, dipnotlar, sayfa numaraları ve imzalar gibi yapısal öğeleri tanıyabilir.

Aktif alan, bir görüntüde silinebilen, taşınabilen veya değiştirilebilen seçilmiş alandır. Bir alanı aktif hale getirmek için tıklatmanız gerekir. Bir aktif alanın etrafındaki çerçeve kalındır ve alanının boyutunu değiştirmek üzere sürüklenebilen küçük kareleri vardır.

Alan, bir görüntüde çerçeve içine alınmış bölümdür. OCR işlemini gerçekleştirmeden önce ABBYY FineReader, görüntünün hangi bölümlerinin ve hangi bölümlerinin tanınması gerektiğini belirlemek için metni, resmi, tabloyu ve barkod alanlarını algılar.

Alan şablonu, benzer görünüme sahip belgelerde boyut ve konum hakkında bilgi içeren bir şablondur.

Ayırıcılar, sözcükleri ayırabilen (örn. /, \, kısa çizgi) ve kendileri sözcüklerden boşluklarla ayrılan sembollerdir.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

B

Barkod alanı, barkod görüntü alanları için kullanılan bir alandır.

Belge Açma Parolası, bir PDF belgesini yazarı tarafından belirlenen ve yetkisiz kullanıcıların belgeyi açmalarını engelleyen bir paroladır.

Belge analizi, bir belgedeki mantıki yapısal öğeleri ve farklı türde alanları seçme işlemidir. Belge analizi otomatik veya el ile olarak yapılabilir.

Belge seçenekleri, Seçenekler iletişim kutusundan (Araçlar>Seçenekler) seçilebilen bir dizi seçenektir. Seçenekler dizileri, kullanıcı dilleri ve kalıplarını da içerir. Ayarlanan seçenekler kaydedilip daha sonra diğer ABBYY FineReader belgelerinde kullanılabilir (yüklenebilir).

Belirsiz karakterler, yanlış tanınmış olabilecek karakterlerdir. ABBYY FineReader belirsiz karakterleri vurgulu hale getirir.

Belirsiz sözcükler, bir veya daha çok belirsiz karakter içeren sözcüklerdir.

Bileşik sözcük, iki veya daha fazla kökten oluşan bir sözcüktür (genel anlamı); toplu olarak sözlükte bulunmayan, ancak her biri sözlükte ayrı ayrı bulunabilecek iki veya daha fazla terimden oluşan sözcüktür (ABBYY FineReader anlamı).

Birincil form, bir sözlük girişindeki madde başı sözcük formudur.

Birleşik Karakter, iki veya daha fazla “yapışık” karakterden oluşan bir kombinasyondur (fi, fl, ffi gibi). Bu karakterler yazdırma sırasında genellikle “yapışık” olduğundan ayırmak zordur. Bunlara tek bir birleşik karakter olarak yaklaşmak OCR’nin doğruluğunu artırır.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

Ç

Çözünürlük, tarama sırasında kaç dpi’nin kullanılacağını belirten tarama parametresidir. 10pt veya daha büyük yazı tipi boyutunda ayarlanan metinlerde 300 dpi çözünürlük kullanılmalıdır; daha küçük yazı tipi boyutlarındaki metinlerde (9pt ve daha küçük) 400 – 600 dpi tercih edilebilir.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

E

Eğitim, karakter görüntüsü ve karakterin kendisi arasında benzerlik oluşturmaktır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Eğitimli Tanıma bölümü.)

Etiketli PDF, mantıksal parçaları, resimleri, tabloları vb. gibi belge yapısı hakkında bilgi içeren bir PDF belgesidir. Bu yapı PDF etiketleri içinde şifrelenir. Etiket içeren bir PDF dosyası, farklı ekran boyutlarına sığacak şekilde yeniden düzenlenebilir ve avuç içi aygıtlarda iyi bir şekilde görüntülenir.

Etkinleştirme, ABBYY’den kullanıcıların yazılımın kopyasını belirli bir bilgisayarda tam modda kullanmasına olanak veren özel bir kod alma sürecidir.

Etkinleştirme kodu, ABBYY tarafından etkinleştirme süreci sırasında ABBYY FineReader 10 Professional Edition kullanıcıları için düzenlenen bir koddur. Etkinleştirme kodu, ABBYY FineReader’ı Ürün Kimliğini oluşturan bilgisayarda etkinleştirmek için gerekir.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

İ 

İnç başına nokta sayısı (dpi), görüntülerin çözünürlükleri için standart ölçüm birimidir.

İsteğe bağlı kısa çizgi, satırın sonuna gelmesi durumunda bir sözcük veya sözcük kombinasyonunun tam olarak nerede bölünmesi gerektiği belirten kısa çizgidir (¬) (örn. “otomatik biçim”, “otomatik–biçim” olarak bölünmelidir). ABBYY FineReader, sözlükteki sözcüklerde bulunan tüm kısa çizgilerin yerine zorunlu olmayan kısa çizgiler koyar.

İzin Parolası, kullanıcıların yazarın belirlediği parolayı yazmadan PDF belgesini yazdırmalarını ve düzenlemelerini engelleyen paroladır. Belge için bazı güvenlik ayarları seçilirse, diğer kullanıcılar yazarın belirlediği parolayı yazmadan bu ayarları değiştiremezler.

İzin verilmeyen karakterler — tanınan metinde belirli karakterler bulunmuyorsa, bu karakterler dil grubu özelliklerinde izin verilmeyen karakter grubunda belirtilebilirler. Bu karakterlerin belirtilmesi OCR’nin hızını ve kalitesini artırır.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

H

Her türlü yazı tipi sistemi, ön eğitimden önce her türlü yazı tipi boyutunda ayarlanan karakterleri tanıyan bir tanıma sistemidir.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

K

Kalıp, kalıp eğitimi sırasında oluşturulan çift gruplarıdır (her çift bir karakter görüntüsü ve karakterin kendisini içerir).

Kip, bir sözcüğün tüm gramer biçimlerinden oluşan gruptur.

Kısaltma, bütünü temsil etmek üzere kullanılan bir sözcüğün veya ifadenin kısaltılmış halidir. Örneğin, MS–DOS (Microsoft Disk İşletim Sistemi), BM (Birleşmiş Milletler) vb.

Kod sayfası, karakter kodları ve karakterlerin kendileri arasındaki ilişkiyi ayarlayan bir tablodur. Kullanıcılar, kod sayfasında mevcut gruptan gereksinim duydukları karakterleri seçebilirler.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

L

Lisans Yöneticisi, ABBYY FineReader lisanslarını yönetme ve ABBYY FineReader 10 Corporate Edition’ı etkinleştirmek için kullanılan bir yardımcı programdır.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

M

Metin alanı, metin içeren bir alandır. Metin alanlarının yalnızca tek sütundan oluşan metin içermesi gerekir.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

O

Otomasyon Yöneticisi, otomatik bir görevi çalıştırmanıza, otomatik görevler oluşturup bu görevleri değiştirmenize ve artık kullanmadığınız otomatik görevleri silmenize olanak sağlayan bir dahili yöneticidir.

Otomatik Belge Besleyici (ADF), belgeleri otomatik olarak tarayıcıya besleyen bir aygıttır. ADF’ye sahip bir tarayıcı, herhangi bir sayıda sayfayı, el ile olarak müdahale edilmesine gerek kalmadan tarayabilir. ABBYY FineReader da birden çok sayfadan oluşan belgenin taranması işlemini destekler.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

P

Parlaklık, siyah beyaz görüntü alanları arasındaki karşıtlığı belirten bir tarama parametresidir. Doğru parlaklığın ayarlanması tanıma kalitesini artırır.

PDF güvenlik ayarları, bir PDF belgesinin açılmasını, düzenlenmesini, kopyalanmasını veya yazdırılmasını engelleyebilen kısıtlamalardır. Bu ayarlar Belge Açma Parolalarını, İzin Parolalarını ve şifreleme düzeylerini içerir.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

R

Renkli mod, bir görüntünün siyah beyaz, gri veya renkli mi taranacağını belirleyen bir tarama parametresidir.

Resim alanı, resim içeren görüntü alanlarında kullanılan bir alandır. Bu alan türü, resim olarak görüntülenmesi gereken gerçek bir resmi veya başka bir nesneyi içine alabilir (örn. metnin bir bölümü).

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

S

Sayfa düzeni, bir sayfadaki metin, tablo, resim, paragraf ve sütunların yanı sıra yazı tiplerinin, yazı tipi boyutlarının, yazı tipi renklerinin, metin arka planının ve metin yönlendirmesinin dizilişidir.

Sayfa düzeni incelemesi, bir görüntüdeki alanları algılama sürecidir. Alanlar beş türde olabilir: metin, resim, tablo, barkod ve tanıma alanı. Sayfa düzeni incelemesi Oku düğmesi tıklatıldığında otomatik olarak veya OCR’den önce kullanıcı tarafından el ile olarak gerçekleştirilebilir.

Sürücü, bir bilgisayarın çevrebirimini kontrol eden bir yazılım programıdır (örn, tarayıcı, monitör vb).

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

T

Tablo alanı, tablo görüntü alanları veya tablo olarak yapılandırılan metin alanları için kullanılan bir alandır. Uygulama bu alan türünü okuduğunda, tablo oluşturmak için alanın içine dikey ve yatay ayırıcılar çizer. Bu alan çıkış metninde tablo olarak düzenlenir.

Tanıma alanı, bir görüntünün ABBYY FineReader tarafından otomatik olarak incelenmesi gereken bir bölümünü kapsayan alandır.

Tarayıcı, görüntüleri bilgisayara girmeye yarayan bir aygıttır.

Tek aralıklı yazı tipi, tüm karakterlerin eşit aralıklı olduğu (Courier New gibi) bir yazı tipidir.  Tek aralıklı yazı tiplerinde daha iyi sonuç elde etmek için Araçlar>Seçenekler… öğesini seçin, Belge sekmesine tıklayın ve Belge yazdırma türü altında Daktilo seçeneğini seçin.

Ters çevrilmiş görüntü, koyu renk arka planda beyaz karakterlere sahip bir görüntüdür.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

U

Unicode, Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilen bir standarttır (Unicode, Inc.). Standart, ana dünya dillerinde yazılan metinleri işlemek için kullanılan 16 bit uluslararası şifreleme sistemidir. Standart kolayca genişletilebilir. Unicode Standardı, karakter şifrelemenin yanı sıra belirli bir dilde yazılan metinleri işlemede kullanılan özellikler ve yordamları belirtir.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

Ü

Ürün kimliği, ABBYY FineReader belirli bir bilgisayarda etkinleştirilirken donanım yapılandırmasına dayalı olarak otomatik oluşturulan parametredir.

Finereader backtotop Sözlük Başa Dön

Y

Yazdırma türü, kaynak metnin nasıl yazdırıldığını yansıtan bir parametredir (lazer yazıcı veya eşdeğerinde, daktiloda vb.). Lazerle yazdırılmış metinler için Otomatik Algıla seçeneğini; daktiloyla yazılmış metinler için Daktilo seçeneğini; fakslar için Faks seçeneğini seçin.

Yazı tipi efektleri, bir yazı tipinin görünüşüdür (yani kalın, italik, altı çizili, üstü çizili, alt simge, üst simge, küçük büyük harf)

Yoksayılan karakterler, sözcüklerde bulunan ancak harf olmayan her türlü karakterdir (örn. hece karakterleri veya vurgu işaretleri). Bu karakterler yazım denetimi sırasında yoksayılır.

Finereader backtotop Sözlük Ba

Sözlük