Yazım Denetimi

Yazım Denetimi iletişim kutusunda (Araçlar>Yazım Denetimi…) belirsiz karakter içeren sözcükleri denetleyebilirsiniz.

Yazım Denetimi iletişim kutusunu göster…

Finereader checkspellingdialog Yazım Denetimi

Bu iletişim kutusunda, önerilen değişikliklerin bir sözcüğün mevcut olarak geçtiği yere veya metinde geçtiği her yere uygulanmasını tercih edebilirsiniz (veya reddedebilirsiniz).

  • Sözcüğü değişiklik yapılmadan atlamak için Yoksay seçeneğine tıklayın.
    Vurgulama kaldırılır.
  • Sözcüğü önerilen düzeltmelerden biriyle değiştirmek için, Değiştir seçeneğine tıklayın.
  • Seçilen sözcüğü sözlüğe eklemek için Ekle… seçeneğine tıklayın.
    Sonraki kullanımda, bu sözcük bir hata olarak ele alınmaz.

    Finereader listpicture Yazım Denetimi Ayrıntılar için bkz. Kullanıcı Sözlüğü: Sözcük Ekleme ve Çıkarma

İpucu. Yazım denetimini özelleştirmek için, Yazım Denetimi iletişim kutusunda Ayarlar… düğmesine tıklayın.

Karakter tabanlı dillerde, doğrudan bir eşleşme belirsiz olduğunda, program benzer görünümlü karakterleri önerecektir.

Yazım Denetimi iletişim kutusunu göster…

Finereader checkspellingdialogcjk Yazım Denetimi
 

Yazım Denetimi