XLS/XLSX’e kaydetme

Metninizi XLS/XLSX’e kaydetmek için:

 • Ana araç çubuğundaki açılır listeden, bir belge düzeni kayıt modu seçin.
 • Dosya>Belgeyi Farklı Kaydet>Microsoft Excel Belgesi seçeneğine veya ana araç çubuğu üzerindeki Kaydet düğmesine tıklayın. Kaydet düğmesinin yanındaki oka tıklayın ve listeden bir kayıt biçimi seçin. Eğer listede uygun biçim yoksa Diğer biçimlerde kaydet… seçeneğine tıklayın ve açılan iletişim kutusunda istediğiniz biçimi seçin.

İpucu. Ek kaydetme seçenekleri Seçenekler iletişim kutusundadır:  Araçlar>Seçenekler… öğesini seçin, Kaydet sekmesine, ardından da XLS/XLSX sekmesine tıklayın.
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

 • Tablo dışındaki metinleri yoksay
  Yalnızca tablolar kaydedilir ve gerisi yok sayılır.

 • Sayısal değerleri sayılara dönüştür
  XLS dosyasında sayıları “Sayı” biçimine dönüştürmenizi sağlar. Microsoft Excel, bu biçimin hücrelerinde aritmetik işlemler yapabilir.

 • Üst bilgileri ve alt bilgileri sakla
  Çıkış belgesinde sayfa başlıklarını ve sayfa altlıklarını korur.

XLS/XLSX’e kaydetme