TXT’ye kaydetme

Metninizi TXT’e kaydetmek için:

 • Ana araç çubuğundaki açılır listeden, bir belge düzeni kayıt modu seçin.
 • Dosya>Belgeyi Farklı Kaydet>Metin Belgesi seçeneğine veya ana araç çubuğu üzerindeki Kaydet düğmesine tıklayın. Kaydet düğmesinin yanındaki oka tıklayın ve listeden bir kayıt biçimi seçin. Eğer listede uygun biçim yoksa Diğer biçimlerde kaydet… seçeneğine tıklayın ve açılan iletişim kutusunda istediğiniz biçimi seçin.

İpucu. Ek kaydetme seçenekleri Seçenekler iletişim kutusundadır:  Araçlar>Seçenekler… öğesini seçin, Kaydet sekmesine, ardından da TXT sekmesine tıklayın.
Bu sekmedeki kayıt seçenekleri aşağıdaki kategorilerde gruplanır:

Metin ayarları Karakter kodlama
 


 • Satır sonlarını sakla
  Orijinal satır düzenlemelerini korunur.
 • Sayfa sonu olarak sayfa sonu karakteri (#12) ekle
  Orijinal dosya düzenlemesi kaydedilir.
 • Paragraf ayırıcı olarak boş satır kullan
  Paragrafları boş satırlarla ayırır.
 • Üst bilgileri ve alt bilgileri sakla
  Çıkış belgesinde sayfa başlıklarını ve sayfa altlıklarını korur.

ABBYY FineReader kod sayfasını otomatik olarak algılar. Kod sayfasını veya türünü değiştirmek için Karakter kodlama altındaki açılır listelerden istediğiniz kod sayfasını veya kod sayfası türünü seçin.

TXT’e kaydetme