PDF’e Kaydetme

Metninizi PDF’e kaydetmek için:

 • Ana araç çubuğundaki aşağı açılır listeden, bir belge düzeni kayıt modu seçin.
 • Dosya>Belgeyi Farklı Kaydet>PDF Belgesi seçeneğine veya ana araç çubuğu üzerindeki Kaydet düğmesine tıklayın. Kaydet düğmesinin yanındaki oka tıklayın ve listeden bir kayıt biçimi seçin. Eğer listede uygun biçim yoksa Diğer biçimlerde kaydet… seçeneğine tıklayın ve açılan iletişim kutusunda istediğiniz biçimi seçin.

İpucu. Ek kaydetme seçenekleri Seçenekler iletişim kutusundadır:  Araçlar>Seçenekler… öğesini seçin, Kaydetsekmesine ardından da PDF sekmesine tıklayın.
Bu sekmedeki kayıt seçenekleri aşağıdaki kategorilerde gruplanır:

Varsayılan sayfa boyutu Kayıt modu Resim ayarları Yazı tipi ayarları Güvenlik
 


Varsayılan kâğıt boyutu açılır listesinden, PDF biçiminde kayıt için kullanılacak kağıt boyutunu seçin.

Elektronik belgenizi nasıl yeniden kullanmayı planladığınıza bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden en iyisini seçin:
 • Yalnızca metin ve resim
  Yalnızca tanınan metni ve ilgili görüntüleri kaydetmenize imkan tanır. Sayfada tamamen arama yapılabilir ve PDF boyutu küçüktür. Sonuç olarak elde edilen belgenin görünümü orijinalden biraz farklı olabilir.
 • Sayfa görüntüsü üstünde metin
  Bu seçenek arka planı ve orijinal belgenin resimlerini kaydeder ve tanınan metni bunların üstüne yerleştirir. Genellikle bu PDF türü Yalnızca metin ve resim seçeneğinden daha fazla disk alanı gerektirir. Sonuç olarak elde edilen PDF belgesinin içinde arama yapılabilir. Bazı durumlarda ortaya çıkan belgenin görünümü orijinalden biraz farklı olabilir.
 • Sayfa görüntüsü altında metin
  Bu seçenek tüm sayfa görüntüsünü resim olarak kaydeder ve tanınan metni alta yerleştirir. Orijinalle hemen hemen aynı görünen ve içinde arama yapılabilen bir belge oluşturmak için bu seçeneği kullanın.
 • Yalnızca sayfa görüntüsü
  Bu seçenek sayfanın tam görüntüsünü kaydeder. Bu PDF belgesi türü orijinalden neredeyse ayırt edilemez, ancak içinde arama yapılamaz.

Seçtiğiniz kayıt moduna bağlı olarak aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir:

 • Metni ve arka plan renklerini koru
  PDF’ye kaydedilirken yazı tipi rengini ve arka planı korumak için bu seçeneği seçin.
 • Üst bilgileri ve alt bilgileri sakla
  Çıkış belgesinde sayfa başlıklarını ve sayfa altlıklarını korur.
 • Etiketli PDF’i etkinleştir (Adobe Acrobat 5.0 ve üstü ile uyumlu)
  Çıkış PDF belgesine PDF etiketleri eklemek için bu seçeneği seçin.

  PDF dosyaları metin ve resimlerden ayrı olarak mantıksal bölümler, resimler ve tablolar gibi belge yapısı hakkında bilgi içerir. Bu bilgi PDF etiketlerinden kodlanmıştır. PDF etiketi içeren bir PDF dosyası, farklı ekran boyutlarına sığacak şekilde yeniden düzenlenebilir ve avuç içi aygıtlarda iyi bir şekilde görüntülenir.

  Önemli! Eğer tanıttığınız belge İbranice veya Eski İbranice metin içeriyorsa, etiketli bir PDF dosyası oluşturamazsınız.

 • Karma Tarama İçeriği Kullan
  Yüksek oranda sıkıştırılmış bir belgede metnin ve resimlerin görsel kalitesini korumak istiyorsanız bu seçeneği seçin.

Belgeniz çok sayıda resim içeriyorsa, elde edilen dosyanın boyutu çok büyük olabilir. Dosya boyutunu, Görüntü Kalitesi grubundaki resim ayarlarını seçerek el ile olarak azaltabilirsiniz. 

İpucu:

 • Görüntü kaydetme parametrelerini değiştirmek için, Özelleştir… seçeneğine tıklayın. Özel Resim Ayarları iletişim kutusunda, istediğiniz ayarları seçin ve Tamam seçeneğine tıklayın.
 • Tanınan metinde görüntülerin kaydedilmesini istemiyorsanız, Resimleri sakla seçeneğinin işaretlenmediğinden emin olun.

Standart Acrobat yazı tiplerini veya sisteminizde yüklü yazı tiplerini kullanabilirsiniz. Kullanılacak yazı tipi setini belirlemek için, Yazı Tipi açılır listesinden aşağıdakilerden birini seçin:

 • Standart yazı tiplerini kullan
  Bu seçenek tercih edildiğinde PDF dosyası standart Acrobat yazı tiplerine başvurur: Times New Roman, Arial ve Courier New.
 • Sistem yazı tiplerini kullan
  Bu seçenek seçildiğinde bilgisayarınızda yüklü standart yazı tiplerine başvurur.

PDF belgenizde katıştırılmış yazı tipleri kullanmak istemiyorsanız, Yazı biçimlerini katıştır seçeneğinin işaretlenmediğinden emin olun.

PDF belgenizin izinsiz açılmasını, yazdırılmasını veya düzenlenmesini engellemek için parola kullanabilirsiniz:

PDF’e Kaydetme