Tanınan Metinde Yanlış Yazı Tipi veya Bazı Karakterler “?” veya “□” ile Değiştiriliyor

Metin penceresindeki bazı harflerin “?” veya “□” karakterleri ile değiştirildiğini görürseniz, tanınan metni görüntülemek üzere seçilen yazı tiplerinin metninizde kullanılan tüm karakterleri içerip içermediğini kontrol edin.

Finereader listpicture Tanınan Metinde Yanlış Yazı Tipi veya Bazı Karakterler "?" veya "?" ile Değiştiriliyor Ayrıntılar için bkz. Diller ve Yazı Tipleri.

Tanınan metnindeki yazı tipini OCR işlemini yeniden başlatmadan değiştirebilirsiniz.

Kısa bir belgede yazı tipini değiştirmek için:

  1. Karakterlerden bazılarının yanlış görüntülendiği bir metin bölümü seçin.
  2. Seçimi sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Özellikler öğesini seçin.
  3. Metin Özellikleri panelinde istediğiniz yazı tipini seçin. Seçilen metin bölümündeki yazı tipi ona göre değişir.

Stillerin kullanıldığı uzun bir belgede yazı tipini değiştirmek için:

  1. Araçlar menüsünden Stil Editörü… öğesini seçin.
  2. Stil Editörü iletişim kutusunda istediğiniz stili seçin ve yazı tipini değiştirin.
  3. Tamam seçeneğine tıklayın. Bu stili kullanan tüm metin bölümlerindeki yazı tipi gereken şekilde değişecektir.

Önemli! Bir ABBYY FineReader belgesi başka bir bilgisayarda tanınmış veya düzenlenmişse, belgedeki metin bilgisayarınızda yanlış görüntülenebilir. Durum böyleyse, bu belgede kullanılan tüm yazı tiplerinin makinenizde yüklü olduğundan emin olun.

Tanınan Metinde Yanlış Yazı Tipi veya Bazı Karakterler "?" veya "?" ile Değiştiriliyor