Elektronik Belgede Kağıt Belgenin Karmaşık Yapısı Oluşturulamadığında

Belge tanıma işlemine başlamadan önce, ABBYY FineReader belgenin mantıksal yapısının analizini yapar ve metin, resim, tablo ve barkod içeren alanları algılar. Program daha sonra alanları ve tanıma sıralamasını belirlemek için bu analizi esas alır. Bu bilgiler orijinal belge biçimlendirmesinin yeniden oluşturulmasına yardımcı olur.

Varsayılan olarak, ABBYY FineReader belgeyi otomatik olarak analiz etmeye ayarlıdır. Buna karşılık çok karmaşık biçimlendirmeler bazı alanların yanlış algılanmasına yol açabilir. Sadece sorunlu alanı düzeltmek, tüm alanları el ile olarak çizmekten çok daha hızlı bir yaklaşımdır.

Görsel düzen düzeltmesi aşağıdaki araçlar ve komutlar kullanılarak yapılabilir:
  • Görüntü penceresi araç çubuğundaki el ile alan ayarlama araçları.
  • Görüntü penceresinde veya Yakınlaştır penceresinde seçilen alana sağ tıklandığında açılan kısayol menüsü komutları.
  • Ana Alanlar menüsündeki komutlar.

İstediğiniz ayarlamaları yaptıktan sonra OCR işlemini baştan başlatın.

Finereader listpicture Elektronik Belgede Kağıt Belgenin Karmaşık Yapısı Oluşturulamadığında Ayrıntılar için bkz.:

Elektronik Belgede Kağıt Belgenin Karmaşık Yapısı Oluşturulamadığında