Kağıt Belgenizin Bazı Özelliklerini Göz Önünde Bulundurma

OCR kalitesi büyük ölçüde kaynak görüntünün kalitesine bağlıdır. İstediğiniz tarama sonuçlarını alıp alamayacağınızı anlamak için aşağıdaki öğeleri göz önünde bulundurun:

  • Yazdırma Türü
    Belge yazdırmak için, daktilo veya faks gibi çeşitli aygıtlar kullanılabilir. Bu belgelerde tanıma kalitesi değişebilir. Bu bölümde doğru yazdırma türünü seçme önerileri sunulmaktadır.
  • Baskı Kalitesi
    OCR kalitesi, zaman zaman düşük baskı kaliteli belgelerde oluşan “gürültüden” büyük ölçüde olumsuz etkilenebilir. Bu bölümde, bu belgelerin taranması ile ilgili öneriler yer almaktadır.
  • Belge Dilleri
    Bir belge, birden fazla dilde yazılmış metin içerebilir. Bu bölümde tanıma dillerinin seçilmesi ile ilgili öneriler sunulmaktadır.

Kağıt Belgenizin Bazı Özelliklerini Göz Önünde Bulundurma