Otomatik Görüntü Önişleme

OCR kalitesi bozuk metin satırları, belgede eğrilik ve gürültü ile taranmış görüntüler ve dijital fotoğraflarda yaygın olarak görülen diğer kusurlardan olumsuz etkilenebilir.

ABBYY FineReader bu tür görüntü bozukluklarını gidermek için görüntü önişleme özelliğini sunar. Görüntü önişleme özelliği etkinleştirildiğinde, girilen görüntü türüne göre ne yapılacağına otomatik olarak karar verir ve düzeltmeyi uygular. Ayarlamalar, görüntülerden parazitin kaldırılmasını, eğriliklerin giderilmesini, metin satırlarının düzleştirilmesini ve yamuk bozukluklarının düzeltilmesini kapsar.

Not: Bu işlemler çok zaman alabilir.

Görüntüler tarandığında ve açıldığında otomatik önişlemeyi etkinleştirmek için:

  1. Seçenekler iletişim kutusunu açın (Araçlar>Seçenekler…).
  2. Görüntü İşleme grubundaki Tara/Aç sekmesinde Görüntüyü ön işlemeyi etkinleştir seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun.

Önemli! Otomatik önişleme seçeneğine görüntü açma iletişim kutusunda (Dosya menüsü>PDF Dosyasını/Görüntüsünü Aç…) ve ABBYY FineReader tarama iletişim kutusunda da geçilebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. Tarama Arayüzünü Seçme.

Not: Eğer görüntüler taranırken veya açılırken Görüntüyü ön işlemeyi etkinleştir seçeneği kapalı durumda ise, görüntü, Görüntü Düzenle iletişim kutusu kullanılarak el ile olarak işlenebilir.

Finereader listpicture Otomatik Görüntü Önişleme Ayrıntılar için bkz. Görüntüleri Manuel Olarak Düzenleme.

Otomatik Görüntü Önişleme