Nyheter i ABBYY FineReader

Nedan beskrivs de nya funktionerna och uppdateringarna i ABBYY FineReader.

Intelligent dokumentbehandling
 • ABBYY’s ADRT®-teknologi

  I ABBYY FineReader används den nya, revolutionerande teknologin ADRT® 2.0 (Adaptive Document Recognition Technology) som låter användare analysera och behandla hela dokument i ett stycke istället för sida för sida.

  Med ADRT-teknologi kan användare nu återställa dokumentets rubrikhierarki och använda den för att generera ett index. Återställning av komponenter i den logiska dokumentstrukturen, som sidhuvuden och sidfötter, fotnoter, bild- och tabelltexter osv. har också förbättrats. När tolkningsresultaten sparas i Microsoft Word reproduceras dessa element med rätt struktur för Microsoft Word, och inte bara som text.

 • Automatisk bildhantering

  I ABBYY FineReader 10 kan digitala bilder behandlas automatiskt. När bildbehandling har aktiverats väljs åtgärder automatiskt beroende på bildtypen, och lämpliga korrigeringar utförs. Vid korrigering justeras brus i digitala foton, bildlutning tas bort, textrader rätas ut och trapetsförvrängningar korrigeras.

  Med den här typen av behandling förbättras kvaliteten på tolkningen av digitala foton.

 • MRC-komprimering av PDF- och PDF/A-filer

  Om data exporteras till formaten PDF och PDF/A kan användare välja att använda den avancerade komprimeringstekniken MRC (Mixed Raster Content). Med den här tekniken komprimeras filerna mer, utan att försämra kvaliteten. MRC är det bästa valet vid behandling av dokument i färg.

 • Språktolkning

  ABBYY FineReader kan tolka dokument på 186 språk, såsom ryska, engelska, tyska, franska, spanska, italienska, svenska, finska, bulgariska, ungerska, slovakiska, tjeckiska, basjkiriska, vitryska, kazakstanska, ukrainska, kinesiska, japanska, thailändska och hebreiska.

  I den senaste versionen stöds även tolkning av texter på koreanska.

Enkel användning
 • Automatisk igenkänning av dokumentspråk

  I ABBYY FineReader används de senaste teknikerna för att tolka dokumentspråket automatiskt, göra programmet användarvänligt och förbättra tolkningskvaliteten.

 • Nya snabbuppgifter

  Tack vare det utökade valet av snabbuppgifter, inklusive de mest använda tolkningsuppgifterna, kan du snabbt och enkelt få de resultat som du vill ha. Indata kan vara PDF-dokument, bildfiler, digitala foton eller inlästa dokument.

 • Förbättrat gränssnitt

  Det nya resultatinriktade gränssnittet i ABBYY FineReader 10 har förbättrats och blivit ännu mer användarvänligt och intuitivt.

  • Det nya fönstret Ny uppgift underlättar arbetet med snabbuppgifter.
  • Nya verktygsfält ger åtkomst till alla grundläggande kommandon.
  • Kortkommandon kan nu anpassas och de mest använda verktygen visas i snabbåtkomstfältet.
 • ABBYY FineReader ger optimerad prestanda på processorer med flera kärnor

  ABBYY FineReader körs mycket effektivt på processorer med flera kärnor, som finns i allt fler datorer idag. Detta accelererar dokumentbehandlingen avsevärt.

Nyheter i ABBYY FineReader