Verktygsfält

Huvudfönstret i ABBYY FineReader har flera verktygsfält. Med knapparna i verktygsfälten får du snabb och enkel åtkomst till programmets kommandon. Samma kommandon kan köras från programmenyn eller med kortkommandon.

I Huvudverktygsfält finns det fasta knapparna för alla grundläggande åtgärder: öppna ett dokument, läsa in en sida, öppna en bild, tolka sidor, spara resultat osv..

Visa Huvudverktygsfält…

Finereader wizardbar Verktygsfält

I Snabbåtkomstfältet kan du anpassa funktionen genom att lägga till specialknappar för i stort sett alla kommandon på huvudmenyn. Detta fält visas inte som standard i huvudfönstret. Om du vill visa det väljer du Snabbåtkomstfältet under Visa>Verktygsfält eller på snabbmenyn i verktygsfältet.

Visa snabbåtkomstfältet…

Finereader quickaccessbar Verktygsfält
Så här anpassar du snabbåtkomstfältet genom att lägga till eller ta bort knappar som används för att utföra programkommandon:
  1. Öppna dialogrutan Anpassa verktygsfält och kortkommandon.. (Verktyp>Anpassa…)
  2. På fliken Verktygsfält går du till fältet Kategorier och väljer en kategori.

    Obs! När du väljer en annan kategori ändras kommandona i listan Kommandon till samma uppsättning som kommandona på huvudmenyn.

  3. Välj ett kommando i listan Kommandon och klicka på knappen >> (eller<<)
    Det valda kommandot visas i (eller försvinner från) verktygsfältets kommandolista.
  4. Klicka på OK för att spara dina ändringar.
  5. Om du vill återställa snabbåtkomstfältet till standardvyn klickar du på knappen Återställ alla.

Du hittar alla verktygsfält för fönstren Sidor, Bild och Text högst upp i dessa fönster, med ordinarie fasta knappar.

Visa fälten i fönstren Sida, Bild och Text…

Finereader windowsbars Verktygsfält

I dokumentmeddelanderutan visas felmeddelanden och snabbmeddelanden under programkörningen. Rutan visas som standard när sidan har valts i fönstret Sidor. Du kan bläddra mellan meddelanden med Finereader messagespane previous Verktygsfält / Finereader messagespane next Verktygsfält -knapparna.

Visa dokumentmeddelanderutan…

Finereader messagespane Verktygsfält

Finereader listpicture Verktygsfält Mer information finns i:

Verktygsfält