Huvudfönstret

När ABBYY FineReader startas, öppnas huvudfönstret och fönstret Ny uppgift används för körning av snabbuppgifter i ABBYY FineReader.

Visa huvudfönstret…

I huvudfönstret visas det ABBYY FineReader-dokument som aktuellt är öppet. Med information finns i ABBYY FineReader-dokumenten.
Finereader frmainwindow Huvudfönstret

  • I fönstret Sida kan du visa sidor i det aktuell FineReader-dokumentet. Det finns två sidvisningslägen: ikoner (med små bilder) eller en lista med dokumentsidor och deras egenskaper. Du kan växla mellan lägena i fönstrets snabbmeny, på menyn Visa och i dialogrutan Alternativ (Verktyg>Alternativ…).
  • I fönstret Bild visas en bild av den aktuella sidan. Du kan redigera bildområden, sidområden och textegenskaper i det här fönstret.
  • I fönstret Text kan du visa tolkad text. Du kan också kontrollera stavning och format, och redigera tolkad text, i fönstret Text.
  • I fönstret Zooma visas en förstorad bild av linjen eller det behandlade bildområdet som aktuellt redigeras. I fönstret Bild visas en allmän sidvy medan fönstret Zooma ger en enkel metod att se bilden i större detalj, justera områdestypen och positionen eller jämföra okända tecken med den förstorade bilden. Du kan ändra bildskalan i fönstret Zooma på panelen Finereader zoompane Huvudfönstret längst ned i fönstret.

Växla med tangenter i fönstret

  • Tryck på Ctrl+Tabb om du vill växla mellan fönster
  • Tryck på Alt+1 om du vill aktivera fönstret Sida
  • Tryck på Alt+2 om du vill aktivera fönstret Bild
  • Tryck på Alt+3 om du vill aktivera fönstret Text

Mer information finns i Snabbtangenter.

Finereader listpicture Huvudfönstret Mer information finns i:

 

Huvudfönstret