Dialogrutan Alternativ

Dialogrutan Alternativ innehåller inställningar som du kan använda för att ställa in hur du vill öppna, läsa in och spara dokument i olika format, anpassa utseendet på programfönster, välja ett språk som du vill använda och ange källdokumentets utskriftstyp, språk i programmets gränssnitt med mera.

Viktigt! Dialogrutan Alternativ öppnas på menyn Verktyg>Alternativ…. Den kan också öppnas från alternativverktygsfältet, dialogrutorna för att spara data i olika format, dialogrutorna för att öppna bilder och på snabbmenyn i verktygsfältet.

Dialogrutan har 6 flikar. Varje flik innehåller alternativ för olika programfunktioner:

Dialogrutan Alternativ