Anpassa arbetsytan i ABBYY FineReader

 • Du kan dölja fönster temporärt om du inte använder dem. Om du vill dölja/visa fönster använder du alternativen på menyn Visa eller kortkommandon:
  • F5 för fönstret Sidor
  • F6 för fönstret Bild
  • F7  för fönstret Bild och fönstret Text
  • F8 för fönstret Text
  • Ctrl+F5 för fönstret Zooma
 • Du kan ändra fönsterstoeleken genom att dra i fönsterhandtagen med musen.
 • Du kan även ändra placeringen av fönstret Sidor och fönstret Zooma. Använd kommandona på menyn Visa eller snabbmenyn i fönstret.
 • Du kan anpassa hur felmeddelanden och snabbmeddelanden ska visas under programkörningen. Rutan visas som standard när en sida har valts i sidfönstret. Om du vill visa varnings- och felmeddelanden i en dockad ruta längst ned i huvudfönstret klickar du på Finereader messagepane button Anpassa arbetsytan i ABBYY FineReader.
 • Om du vill visa/följa panelen med egenskaper i bild- eller textfönstret högerklickar du någonstans i fönstret och väljer Egenskaper på snabbmenyn som öppnas. Alternativt kan du klicka på Finereader properties image Anpassa arbetsytan i ABBYY FineReader längst ned i bildfönstret eller Finereader properties text Anpassa arbetsytan i ABBYY FineReader längst ned i textfönstret.
 • En del fönsterinställningar kan anpassas i dialogrutan Alternativ på fliken Visa.

Gränssnittsspråket

Gränssnittsspråket väljs när ABBYY FineReader installeras. Det här språket används sedan för att skriva alla meddelanden och namn på dialogrutor, knappar och programmenyobjekt visas på språket. Du kan växla mellan gränssnittsprogrammen i programmet medan det körs.

Om du vill göra detta följer du instruktionerna nedan:

 1. Öppna dialogrutan Alternativ på fliken Avancerat (Verktyg>Alternativ…).
 2. Välj ett språk i listrutan Gränssnittsspråk.
 3. Klicka på Stäng.
 4. Starta om ABBYY FineReader.

Finereader listpicture Anpassa arbetsytan i ABBYY FineReader Mer information finns i:

Anpassa arbetsytan i ABBYY FineReader