Välja ett användarmönster

I ABBYY FineReader kan du använda mönster för att förbättra OCR-kvaliteten.

  1. Gå till menyn Verktyg och välj Mönsterredigerare….
  2. I dialogrutan Mönsterredigerare väljer du ett mönster i listan med mönster. Klicka sedan på Ange som aktiv.

Viktiga punkter att komma ihåg:

  1. ABBYY FineReader tolkar liknande tecken som samma tecken i stället för olika, även om de skiljer sig något. Till exempel apostroftecken (’), enkelt citattecken till vänster om ordet (‘) och enkelt citattecken till höger om ordet (’) tolkas som ett och samma tecken (apostroftecken) i mönstret. Det innebär att typografiska citattecken aldrig kommer att användas i den tolkade texten, även om du försöker lära in dem.
  2. För vissa teckenbilder väljs motsvarande tangent på tangentbordet beroende på sammanhang i ABBYY FineReader. Till exempel en bild av en liten cirkel tolkas som bokstaven O om det finns bokstäver runt den eller som siffran 0 om det finns siffror runt den.
  3. Ett mönster kan endast användas för dokument med samma typsnitt, teckenstorlek och upplösning som det dokument som användes för att skapa mönstret.
  4. Om du vill återanvända mönstret senare kan du spara dokumentalternativen i en fil.

  5. Om du vill kunna tolka textuppsättningar med ett annat teckensnitt måste du inaktivera användarmönstret genom att markera alternativet Använd inte användarmönster i Verktyg>Alternativ…>Läs.

Välja ett användarmönster