Redigera ett användarmönster

Det kan vara praktiskt att redigera ett nyskapat mönster innan du startar OCR-processen. Ett felaktigt inlärt mönster kan ge sämre OCR-kvalitet. Ett mönster ska bara innehålla hela tecken eller ligaturer. Tecken med avklippta kanter och tecken med felaktiga bokstavskopplingar bör tas bort från mönstret.

  1. Gå till menyn Verktyg och välj Mönsterredigerare….
  2. I dialogrutan Mönsterredigerare väljer du ett mönster och klickar på knappen Redigera….
  3. I dialogrutan Användarmönster väljer du ett tecken och klickar på knappen Egenskaper ….
    I den här dialogrutan skriver du bokstaven som motsvarar det markerade tecknet och markerar en teckeneffekt (kursiv, fet, upphöjd eller nedsänkt).

    Om du vill ta bort felaktigt inlärda tecken markerar du tecknet och klickar på knappen Ta bort.

Redigera ett användarmönster