Inlärning av användarmönster

 1. Välj Verktyg>Alternativ… och klicka på fliken Läs.
 2. Markera Träna användarmönster under Träning.
 3. Klicka på knappen Mönsterredigerare….
 4. I dialogrutan Mönsterredigerare klickar du på Ny….
 5. I dialogrutan Skapa mönster skriver du ett namn på det nya mönstret och klickar på OK.
 6. Stäng dialogrutorna Mönsterredigerare och Alternativ genom att klicka på knappen Stäng i varje dialogruta.
 7. Gå till verktygsfältet högst upp i fönstret Bild och klicka på Läs.
  Om ABBYY FineReader påträffar ett okänt tecken nu, kommer det okända tecknet att visas i dialogrutan Mönsterinlärning.
  Finereader patterneditordialog Inlärning av användarmönster
 8. Lär in nya tecken och ligaturer.

  En ligatur är en kombination av två eller tre “sammansatta” tecken (till exempel fi, fl, ffi osv.). Dessa tecken är svåra att åtskilja eftersom de sätts ihop under utskriften. Faktum är att resultatet kan bli bättre om de behandlas som enskilda sammansatta tecken.

  Obs! Ord i fetstil eller kursiv stil, eller ord som är upphöjda/nedsänkta i texten, kan behålla sitt format i den tolkade texten om du väljer motsvarande alternativ under Effekter.

  Om du vill gå tillbaka till ett tidigare inlärt tecken klickar du på Bakåt. Ramen hoppar då tillbaka till sitt föregående läge och det senast inlärda tangentbordstecknet (teckenbilden) tas bort från mönstret. Knappen Bakåt fungerar endast ett ord bakåt.

Viktigt!

 • Du kan endast lära in tecken som finns i alfabetet i ditt valda tolkningsspråk. Om du vill lära in tecken som inte kan väljas på tangentbordet i ABBYY FineReader kan du använda en kombination av två tecken för att beteckna detta, eller kopiera tecknet från dialogrutan Infoga tecken (klicka på Finereader dotbutton Inlärning av användarmönster för att öppna dialogrutan).
 • Varje mönster kan innehålla upp till 1 000 nya tecken. Men undvik att skapa för många ligaturer eftersom detta kan försämra OCR-kvaliteten.

Inlärning av användarmönster