Behandla samma ABBYY FineReader-dokument på flera datorer i ett LAN

När ABBYY FineReader körs på ett lokalt nätverk är alla programmets funktioner och verktyg tillgängliga på arbetsstationerna.
Finereader listpicture Behandla samma ABBYY FineReader dokument på flera datorer i ett LAN Mer information finns i Arbeta med ABBYY FineReader.

Om ett ABBYY FineReader-dokument ska användas på flera datorer i ett LAN samtidigt bör följande beaktas:

  • Ett separat exemplar av ABBYY FineReader 10 bör vara installerat på varje dator.
  • Alla användare måste ha fullständig åtkomst till ABBYY FineReader-dokumentet.
  • Alla användare kan lägga till sidor i dokumentet och ändra i dem. Om en användare lägger till nya sidor och startar OCR-behandling för dem, behandlar programmet hela dokumentet på nytt. Ingen av användarna kan redigera dokumentet medan behandling pågår.

    När sidbakgrunden har ändrats till vit, blir alla verktygen i fönstret Text tillgängliga.

  • En dokumentsida som behandlas av en användare är låst för de andra användarna.
  • Användare kan övervaka dokumentstatus från fönstret Dokument, inklusive information om vilken dator som behandlar dokumentet, vilken användare som har öppnat en sida, om en sida har tolkats och redigerats osv. Visa status genom att växla till vyn Detaljer.
  • De teckensnitt som används i ABBYY FineReader-dokumentet måste vara installerade på varje dator. Annars kan den tolkade texten komma att visas felaktigt.

Behandla samma ABBYY FineReader-dokument på flera datorer i ett LAN