Använda samma användarspråk och användarordlistor på flera datorer

I ABBYY FineReader 10 kan flera användare använda samma användarspråk och användarordlistor samtidigt. Flera användare kan också lägga till ord i samma användarordlistor över det lokala nätverket.

Så här gör du användarspråk och användarordlistor tillgängliga för flera användare:

 1. Skapa eller öppna ett ABBYY FineReader-dokument och välj alternativ för inläsning och tolkning.
 2. Innan du skapar ett användardefinierat språk anger du den mapp där användardefinierade språk och användarordlistor ska lagras, lokalt eller i nätverket. Användarspråk och användarordlistor sparas som standard i dokumentmappen i ABBYY FineReader.

  Så här anger du var användarspråk ska sparas:

  • Välj Verktyg>Alternativ…, klicka på fliken Avancerat och ange sökvägen till mappen under Användarspråkmapp.

  Så här anger du var användarordlistor ska sparas:

  1. Välj Verktyg>Alternativ…, klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på knappen Inställningar för stavningskontroll…
  2. .
  3. I dialogrutan Inställningar för stavningskontroll klickar du på Bläddra… och väljer en mapp.
 3. Spara alternativen för ABBYY FineReader-dokumentet i en *.fbt-fil.
 4. De användare som vill arbeta med de språk och ordlistor som lagrats i den mapp som angavs ovan bör läsa in dokumentalternativen från denna *.fbt-fil när de skapar ett nytt ABBYY FineReader-dokument, så att samma sökväg används av alla användare.

Viktigt! Användarna måste ha läs- och skrivbehörighet i den mapp där de användardefinierade språken och användarordlistorna lagras.

Om du vill se en lista över tillgängliga språk i dialogrutan Språkredigeraren väljer du Verktyg>Språkredigerare… och bläddrar till Användardefinierade språk).

När ett användardefinierat språk används av flera användare är det tillgängligt som “skrivskyddat”, och användarna kommer inte att kunna ändra språkets egenskaper. Däremot kan ord läggas till och tas bort från en användarordlista som används på flera datorer i ett LAN.

När en användare lägger till ord i en ordlista eller redigerar en ordlista, är ordlistan låst för andra användare. När ändringarna utförts blir de tillgängliga för alla användare som har åtkomst till mappen.

Så här uppdaterar du en ordlista:

 • Under stavningskontrollen (Verktyg>Stavningskontroll…) kan du klicka på Lägg till… i dialogrutan Stavningskontroll

  eller

 • Klicka på en valfri knapp i dialogrutan Välj ordlista (Verktyg>Visa ordlistor…)

Använda samma användarspråk och användarordlistor på flera datorer