Resultatlogg

Bilder i en Hot Folder-mapp behandlas enligt de inställningar du har gjort. I ABBYY Hot Folder genereras en detaljerad logg över alla åtgärder.

Loggfilen innehåller följande information:

  • Namnet på uppgiften och dess inställningar
  • Eventuella fel och varningar
  • Statistik (antal behandlade sidor, antal fel och varningar, antal osäkra tecken)

Så här aktiverar du loggning:

  • Klicka på Finereader hfshowlog Resultatlogg på verktygsfältet.

Loggfilen sparas i TXT-format i samma mapp som den tolkade texten är sparad.

Så här öppnar du en loggfil:

  1. Välj den uppgift du vill kontrollera i huvudfönstret i ABBYY Hot Folder.
  2. Klicka på knappen Visa logg i verktygsfältet.

Obs! När du håller muspekaren över statusen på en markerad uppgift visas ett loggfragment i ett popupfönster.

Resultatlogg