Installera och starta ABBYY Hot Folder

ABBYY Hot Folder installeras som standard på datorn tillsammans med ABBYY FineReader 10. Om du valde anpassad installation och inte installerade ABBYY Hot Folder & kan du installera programmet genom att följa anvisningarna nedan:

  1. Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och välj sedan Inställningar>Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på ikonen Lägg till eller ta bort programKontrollpanelen.
  3. I listan med installerade program väljer du ABBYY FineReader 10 och klickar på Ändra.
  4. I dialogrutan Anpassad installation väljer du ABBYY Hot Folder.
  5. Följ anvisningarna i installationsprogrammet.

Starta ABBYY Hot Folder

Det finns flera sätt att starta ABBYY Hot Folder:

  • Välj Start>Alla program>ABBYY FineReader 10 och välj sedan ABBYY Hot Folder eller
  • Gå till huvudfönstret i ABBYY FineReader 10 och välj Verktyg>Hot Folder… eller
  • Dubbelklicka på ikonen ABBYY Hot Folder i aktivitetsfältet i Windows (ikonen visas när du har angivit minst en Hot Folder-mapp).

Installera och starta ABBYY Hot Folder