Huvudfönster

När du startar ABBYY Hot Folder öppnas programmets huvudfönster. Använd knapparna i verktygsfältet när du vill ange, kopiera, ta bort och starta behandlingsuppgifter för mappar. Du kan även visa detaljerade rapporter för mapparna.

Finereader hfmainwindow Huvudfönster
 

Om du vill skapa en ny uppgift klickar du på knappen Ny i verktygsfältet. I Guiden ABBYY Hot Folder Wizard får du steg för steg hjälp med att ange en Hot Folder-mapp.

Finereader listpicture Huvudfönster Mer information finns i Skapa en uppgift.

Obs!

 • Som standard sparas uppgiftsfiler i %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\10.00.
  (I Microsoft Windows Vista, Windows 7 i %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10.00).
 • Resultaten sparas i den mapp som du angav när du konfigurerade uppgiften. I vissa fall skapas en undermapp i den angivna mappen, där efterföljande tolkningsresultat sparas, för att undvika att redan behandlade filer går förlorade. Undermappen namnges så här:
  1. Hot Folder DD.MM.ÅÅÅÅ HH-MM-SS
   En undermapp med det här namnet skapas när du kör en uppgift på nytt.
  2. Filnamn(NUMMER)
   En undermapp med det här namnet skapas om det redan finns en fil med samma namn i mappen som du har angett.

Klicka på Finereader hfnotify Huvudfönster på verktygsfältet för att se meddelanden om att uppgifter är klara.
Ett meddelande om att uppgiften är klar visas i ett popuppfönster ovanför aktivitetsfältet i Windows.

I huvudfönstret för ABBYY Hot Folder visas en lista över angivna uppgifter. För varje uppgift visas den fullständiga sökvägen till motsvarande Hot Folder-mapp, tillsammans med dess aktuella status och den schemalagda behandlingstiden.

Uppgifternas status kan vara någon av följande:

Status Beskrivning
Finereader hfstatusesprocessing Huvudfönster Pågår Bilderna i mappen behandlas.
Finereader hfstatuseswaiting Huvudfönster Väntar Väntar på att föregående uppgift ska avslutas.
Finereader hfstatusesone time proc Huvudfönster Schemalagd Du har angivit att sökning ska göras efter bilder i Hot Folder-mappen endast en gång vid start. Starttiden visas i kolumnen Nästa starttid.
Finereader hfstatusescontinuous proc Huvudfönster Granskar Bilderna i mappen behandlas i takt med att de anländer.
Finereader hfstatusespaused Huvudfönster Stoppad Behandlingen har stoppats av användaren.
Finereader hfstatusescompleted Huvudfönster Klart Behandlingen av bilder i denna mapp är klar.
Finereader hfstatusesfailed Huvudfönster Fel! Ett fel inträffade när bilderna i denna mapp behandlades. Behandlingsuppgifterna i ABBYY FineReader slutfördes inte. Om du vill veta orsaken till felet, markera den aktuella mappen och klicka på knappen Visa loggfil i verktygsfältet.

Du kan spara alla uppgifter till ett senare tillfälle:

 1. Klicka på Finereader hfexport Huvudfönster på verktygsfältet.
 2. Ange namn och sökväg till uppgiften.
 3. Klicka på Spara.

För att ladda en sparad uppgift:

 1. Klicka på Finereader hfimport Huvudfönster på verktygsfältet.
 2. Välj önskad uppgift och klicka på Öppna.

Huvudfönster