Hur du skapar en ny automatisk uppgift

 1. Kör Automatiseringsverktyg (Verktyp>Automatiseringsverktyg…).
 2. I verktygsfältet Automatiseringsverktyg klickar du på Ny och anger namn på uppgiften.
 3. När dialogrutan Automatiseringsguiden öppnas till vänster i fönstret, väljer du ett av följande steg. Det valda steget visas till höger i fönstret.

  Finereader taskautomationwizard Hur du skapar en ny automatisk uppgift
   
 4. Steget läggs till i uppgiften med standardinställningar. Om du vill ändra inställningar för ett steg klickar du bara på Ändra….

  Finereader listpicture Hur du skapar en ny automatisk uppgift Mer information finns i Steg för anpassade automatiska uppgifter.

  Använd Radera om du vill ta bort onödiga steg från en uppgift. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilka steg som valts tidigare. Därför kan inte alla steg tas bort individuellt. Om t.ex. steget Tolkning läggs till för en uppgift kan steget Sidlayoutanalys inte längre tas bort från uppgiften. Om du vill ta bort steget måste du först klicka på << Tillbaka och gå tillbaka till steget som du vill ta bort.

 5. När du har lagt till nödvändiga steg i den automatiska uppgiften och valt inställningar för dem klickar du på Avsluta.

Hur du skapar en ny automatisk uppgift