Ändra egenskaper för uppgift

Du kan ändra egenskaper för en befintlig uppgift.

Så här ändrar du egenskaper för en uppgift

  1. Stoppa körningen av uppgiften med egenskaperna som du vill ändra.
  2. Gå till verktygsfältet i ABBYY Hot Folder och klicka på knappen Ändra. Dialogrutan Egenskaper för ABBYY Hot Folder öppnas.
  3. Gör de ändringar som behövs och klicka på OK.

Ändra egenskaper för uppgift