Automatisk projekthantering i ABBYY FineReader

En automatisk uppgift i ABBYY FineReader är en serie steg i följd. Varje steg motsvarar ett av stadierna av dokumenttolkningen. Liknande åtgärder kan automatiseras med hjälp av uppgifter.

I automatisk projekthantering ingår skapande, redigering, start och borttagning av anpassade automatiska uppgifter. Uppgifterna hanteras i dialogrutan Automatiseringsverktyg .

Om du vill öppna dialogrutan Automatiseringsverktyg gör du något av följande:

 • Välj Automatiseringsverktyg… på menyn Verktyg
 • Tryck på Ctrl+T

Dialogrutan Automatiseringsverktyg visas med alla tillgängliga automatiska uppgifter. Detta omfattar:

 • Snabbuppgifter i ABBYY FineReader, markeras med tecknet Finereader finereaderautomatedtask Automatisk projekthantering i ABBYY FineReader.
  Dessa uppgifter kan inte tas bort eller redigeras. Men du kan kopiera en uppgift och sedan ändra den.
 • Anpassade automatiska uppgifter, markeras med tecknet Finereader usertask Automatisk projekthantering i ABBYY FineReader.
  Om du vill ändra namnet på en anpassad automatisk uppgift väljer du Byt namn… på uppgiftens snabbmeny.
 • Uppgifter som inte kan köras på datorn av någon anledning, markeras med Finereader errorstask Automatisk projekthantering i ABBYY FineReader.
  Om du vill att tolkad text ska skickas till ett annat program måste detta program vara installerat på din dator. Det går inte att köra en uppgift där den tolkade texten ska skickas till ett program som inte finns installerat på datorn.

I verktygsfältet högst upp i dialogrutan Automatiseringsverktyg finns det knappar för att skapa, ändra, kopiera eller ta bort den markerade uppgiften, eller starta en uppgift.

Finereader taskautomationmanager Automatisk projekthantering i ABBYY FineReader
 

Om du vill börja behandla ett dokument med den markerade uppgiften klickar du på knappen Kör eller knappen Finereader runtask Automatisk projekthantering i ABBYY FineReader i Automatiseringsverktyg .

Finereader listpicture Automatisk projekthantering i ABBYY FineReader Mer information finns i:

Automatisk projekthantering i ABBYY FineReader