Arbeta i andra program

När du installerar ABBYY FineReader 1 kan du välja att integrera programmet med Microsoft Office-program och Utforskaren i Windows. Med integrering menar vi att:

 • Ett verktygsfält från ABBYY FineReader 10 visas i Microsoft Word, Microsoft Excel och Microsoft Outlook.
 • Ett alternativ från ABBYY FineReader 10 visas på en snabbmeny med det format som stöds i Utforskaren i Windows.

Du kan kontrollera och redigera tolkningsresultat med standardverktygen i Microsoft Office, köra snabbuppgifter och öppna bilder och PDF-filer från ABBYY FineReader direkt i Utforskaren i Windows.

Obs! Integrering med Utforskaren i Windows stöds inte på plattformar med 64 bitar.

Så här utför du OCR på ett dokument från ett Microsoft Office-program:

 1. Klicka på knappen Finereader frbutton Arbeta i andra program i verktygsfältet från ABBYY FineReader 10.
 2. Markera alternativen i dialogrutan och klicka på Starta.

ABBYY FineReader startas och den tolkade texten öppnas i det aktuella Microsoft Office-programmet när OCR-processen är klar.

Så här öppnar du bilder och PDF-filer från Utforskaren i Windows:

 1. Markera filen i Utforskaren i Windows.
 2. Välj ABBYY FineReader 10>Öppna i ABBYY FineReader på filens snabbmeny.

  Obs! Det här kommandot visas endast om programmet stöder filens format.

ABBYY FineReader 10 startas och den valda bilden läggs till i ett nytt ABBYY FineReader-dokument. Om ABBYY FineReader 10 redan körs läggs bilden till i det aktuella ABBYY FineReader-dokumentet.

Om knappen ABBYY FineReader inte visas i verktygsfältet i Microsoft Office…

Om knappen ABBYY FineReader inte visas i verktygsfältet i Microsoft Office:

 • Välj ABBYY FineReader 10 på snabbmenyn i Office-programmets verktygsfält.

Om alternativet ABBYY FineReader 10 inte finns tillgängligt på snabbmenyn betyder det att integreringen av ABBYY FineReader 10 i Microsoft Office  har inaktiveras under anpassad installation.

Så här aktiverar du integreringen:

 1. Gå till Lägg/ta bort program (Start>Inställningar>Kontrollpanelen).

  Obs! I Microsoft Windows Vista och Windows 7 heter kommandot Program och funktioner.

 2. I listan med installerade program väljer du ABBYY FineReader 10 och klickar på Ändra.
 3. Välj sedan komponenter i dialogrutan Anpassad installation.
 4. Följ anvisningarna i installationsprogrammet.

Arbeta i andra program