Skapa ett OCR-språk

När du läser in OCR i ett dokument används viss information om dokumentets språk i ABBYY FineReader (språket väljs i listrutan Språk i dokumentet i fönstret Dokument). Om det finns för många ovanliga förkortningar eller ord i texten kan programmet misslyckas med att tolka dem korrekt. Om så är fallet vill du kanske skapa ett eget tolkningsspråk för dokumentet.

 1. Gå till menyn Verktyg och välj Språkredigerare….
 2. I dialogrutan Språkredigeraren klickar du på Ny….
 3. I dialogrutan Nytt språk eller ny grupp väljer du Skapa ett nytt språk baserat på ett befintligt språk och i listrutan nedan väljer du ett språk. Klicka på OK.
 4. I dialogrutan Språkegenskaper anger du egenskaper för nytt OCR-språk.
  1. Språknamn – Skriv ett namn på ditt OCR-språk i fältet.
  2. Källspråk – Språket som ditt nya OCR-språk är baserat på. (Visar vilket språk du valde i dialogrutan Nytt språk eller ny grupp. Klicka på pilen till höger m du vill välja ett annat språk.)
  3. Alfabet – En lista med tecken i källspråkets alfabet. Klicka på Finereader dotbutton Skapa ett OCR språk om du vill lägga till eller ta bort tecken.
  4. Ordlista – Ordlistan som ska användas i ABBYY FineReader vid OCR-läsningen i dokumentet och kontroll av den tolkade texten. Följande alternativ finns att tillgå:

   • Ingen
    Ingen ordlistan används.
   • Inbyggd ordlista
    Ordlistan som medföljde till ABBYY FineReader används.
   • Egen ordlista
    Användarens egen ordlista används. Klicka på knappen Redigera… om du vill lägga till ord i ordlistan eller importera en befintlig egen ordlista eller textfil med Windows- (ANSI) eller Unicode-kodning. Orden i textfilen som du vill importera måste vara åtskilda med mellanslag eller andra icke-alfabetiska tecken.

    Obs! Orden från den egna ordlistan kan visas i den tolkade texten med följande format: 1) endast gemener, 2) endast versaler, 3) första bokstaven i versaler, 4) som de stavas i den egna ordlistan. De fyra varianterna summeras i tabellen nedan.

    Ord skrivna som i den egna ordlistan Möjliga förekomster av ord i texten
    abc abc, Abc, ABC
    Abc abc, Abc, ABC
    ABC abc, Abc, ABC
    aBc aBc, abc, Abc, ABC
   • Vanligt uttryck
    Du kan använda ett vanligt uttryck för att skapa ett nytt språk.
    Finereader listpicture Skapa ett OCR språk Mer information finns under Vanliga uttryck.
  5. Avancerat… – Öppnar dialogrutan Avancerade språkinställningar där du kan ange mer avancerade egenskaper för språket:

   • Andra tecken än bokstäver kan finnas i början eller slutet av ord
   • Fristående tecken som inte är bokstäver (skiljetecken osv.)
   • Tecken som ska ignoreras om de finns i ord
   • Förbjudna tecken som aldrig ska förekomma i texter på det här språket
   • Alla tecken i språket som ska kunna tolkas
   • Texten får innehålla arabiska siffror, romerska siffror och förkortningar
   • .
 5. När du är klar med att skapa det nya språket väljer du det som tolkningsspråk för dokumentet.

  Finereader listpicture Skapa ett OCR språk Mer information finns under Språk i dokumentet.

Användarspråk sparas automatiskt i ABBYY FineReaders dokumentmapp. Om du vill ändra den här mappen väljer du Verktyg>Alternativ…, klickar på fliken Avancerat och anger en ny mapp under Användarspråkmapp.

Skapa ett OCR-språk