Skapa en språkgrupp

Om du kommer att använda en viss språkkombination ofta vill du kanske underlätta arbetet genom att gruppera språken.

  1. Gå till menyn Verktyg och välj Språkredigerare….
  2. I dialogrutan Språkredigeraren klickar du på Ny….
  3. I dialogrutan Nytt språk eller ny grupp väljer du Skapa en ny språkgrupp och klickar på OK.
  4. I dialogrutan Språkgruppsegenskaper skriver du ett namn på den nya gruppen och markerar språken som ska användas.

    Obs! Om du vet att texten inte kommer att innehålla vissa tecken kan det vara praktiskt att ange dem som förbjudna tecken. Genom att ange sådana tecken kan tolkningshastigheten öka samtidigt som tolkningskvaliteten förbättras. Om du vill ange förbjudna tecken klickar du på knappen Avancerat… i dialogrutan Språkgruppsegenskaper. I dialogrutan Avancerade språkgruppsegenskaper skriver du de förbjudna tecknen i fältet Ej tillåtna tecken.

  5. Klicka på OK.

Gruppen som har skapats läggs till i listrutan Dokumentspråk i fönstret Dokument.

Språkgrupper sparas som standard i ABBYY FineReaders dokumentmapp. Om du vill ändra den här mappen väljer du Verktyg>Alternativ…, klickar på fliken Avancerat och anger en ny mapp under Användarspråkmapp.

Tips! Om du behöver en viss språkkombination för ett dokument kan du också välja språken direkt, utan att behöva skapa en grupp.

  1. Gå till listrutan Dokumentspråk och välj Fler språk…
  2. I dialogrutan Språkredigeraren väljer du Ange språk manuellt.
  3. Välj språk och klicka på Avbryt.

Skapa en språkgrupp