Välja ett inläsningsgränssnitt

ABBYY FineReader kan kommunicera med en skanner på följande sätt:

1. Via gränssnittet i ABBYY FineReader.

I detta fall används gränssnittet i ABBYY FineReader för inställning av inläsningsläget. Följande inställningar finns tillgängliga:

 • Upplösning, Ljusstyrka och Färgläge.
 • Alternativ för bildbehandling:
  1. Känn igen sidorientering. Aktivera den här funktionen om du vill identifiera sidorienteringen automatiskt under inläsningen.
  2. Dela dubbla sidor. Aktivera den här funktionen om du automatiskt vill dela upp dubbla sidor i separata bilder.
  3. Aktivera förbehandling av bild. Aktivera den här funktionen om du vill utföra automatiskt behandling av inlästa bilder.
 • Alternativ för inläsning av dokument med flera sidor:
  1. Använd automatisk dokumentmatning (ADF)
  2. Använd automatisk dubbelsidig inläsning (om detta stöds i skannern)
  3. Ställ in fördröjningen för inläsning av sidor i sekunder.

  Obs! Alternativet Använd gränssnittet ABBYY FineReader kanske inte är tillgängligt för alla skannermodeller.

2. Via skannerns TWAIN- eller WIA-drivrutin.

I detta fall väljs inläsningsalternativen i dialogrutan från skannerns drivrutin. Mer information om dialogrutan och alternativen finns i den tekniska dokumentationen som medföljde till skannern.

Viktigt! Rätt konfiguration och inställningar står i manualen till skannern. Se till att installera programvaran som medföljde till skannern.

Inläsningsgränsnittet i ABBYY FineReader används som standard.

Så här ändrar du inläsningsgränssnittet:

 1. Öppna dialogrutan Alternativ på fliken Läs in/Öppna (Verktyg>Alternativ…).
 2. Växla till en annan inställning i gruppen Skanner, antingen: Använd gränssnittet ABBYY FineReader eller Använd eget gränssnitt.

Välja ett inläsningsgränssnitt