Redigera bilder manuellt

ABBYY FineReader 10 har en funktion för automatisk bildbehandling, som innebär att programmet bestämmer om en korrigering behövs och gör den direkt i bilden.

Men vissa bilder kan behöva redigeras manuellt. Till exempel när endast en del av en bild behöver tolkas eller om du bara vill tolka vissa sidor i ett dokument.

Så här redigerar du en bild:

 1. Öppna dialogrutan Redigera bild (Sida>Redigera sidbild…).

  Redigera bild Redigera bild

  Finereader imageeditor Redigera bilder manuellt
   

  Till vänster i dialogrutan visas den aktuella sidan i dokumentet som har öppnats i ABBYY FineReader och till höger visas verktygen för bildredigering. Längst ned finns en sidnavigeringsruta.

 2. Översikt över redigeringsverktygen:
  • Ta bort lutning korrigerar lutande bilder.
  • Fotokorrigering rätar ut textrader, korrigerar oskärpa och minskar brus.
  • Korrekta trapetsförvrängningar korrigerar förvrängningar av perspektivet.
  • Rotera och vänd roterar bilden till standardriktningen (horisontell, vänster till höger).
  • Dela delar bilden i separata enheter (t.ex. motstående sidor).
  • Beskär används för att skära bort oönskade kanter på en bild.
  • Invertera aktiverar standardinvertering av dokumentfärgerna (mörk text på ljus bakgrund).
  • Bildupplösning ändrar bildupplösningen.
  • Radergummi radera en del av bilden.
 3. Klicka på verktygsknappen som du vill använda för att utföra motsvarande justering. Till vänster i dialogrutan visas en förhandsgranskningsbild av resultatet. De flesta verktyg kan användas på alla sidorna i ett dokument genom att markera Använd i alla bilder.
 4. När du har gjort alla justeringar som behövs kan du stänga dialogrutan genom att klicka på Finereader close Redigera bilder manuellt.

 

Redigera bilder manuellt