Läsa in motstående sidor

Vid inläsning av motstående sidor i en bok hamnar båda sidorna på samma bild. Se exempelbilden.

Finereader dualpages Läsa in motstående sidor
 

För att förbättra OCR-kvaliteten kan du dela upp motstående sidor i två bilder. Programmet har ett specialläge för automatisk placering av två motstående sidor i två separata bilder i ABBYY FineReader-dokumentet.

Läsa in motstående sidor eller dubbla sidor:

  1. Öppna dialogrutan Alternativ på fliken Läs in/Öppna (Verktyg>Alternativ…).
  2. Markera alternativet Dela dubbla sidor i gruppen Bildbehandling.
  3. Läs in sidorna.

Alternativet med automatisk uppdelning finns också i dialogrutan som visas när du öppnar bilden (Arkiv>Öppna PDF-fil/bild…) och i inläsningsdialogrutan i ABBYY FineReader. Mer information finns i Välja ett inläsningsgränssnitt.

Viktigt! Om bilden innehåller text på kinesiska eller japanska används dialogrutan Redigera bild för att dela upp bilder manuellt. Dessa typer av bilder stöds inte i den automatiska bilduppdelningsfunktionen.

Dela motstående sidor manuellt:

  1. Öppna dialogrutan Redigera bild (Sida>Redigera sidbild…).
  2. Använd alternativen i gruppen Dela för att dela upp sidan.

Finereader listpicture Läsa in motstående sidor Mer information finns i dialogrutan Redigera bild i Redigera bilder manuellt.

Läsa in motstående sidor