Justera ljusstyrka

Om inställningen av ljusstyrka är fel, visas ett varningsmeddelande vid inläsning i ABBYY FineReader. Du kan också behöva justera ljusstyrkan när du läser in i svartvitt läge.

Så här justerar du ljusstyrkan:

  1. Klicka på knappen Läs in.
  2. Ange ljusstyrka i dialogrutan.
    Beroende på vilket inläsningsgränssnitt som används, öppnas antingen inläsningsdialogrutan i ABBYY FineReader eller dialogrutan från skannerns drivrutin. Ett värde på 50% bör fungera i de flesta fall.
  3. Fortsätt läsa in dokumentet.

Om den resulterade bilden innehåller för många “rivna” eller “ihopklistrade” bokstäver kan du göra en felsökning i tabellen nedan.

Så här ser din bild ut Rekommendationer
Finereader goodquality Justera ljusstyrka Den här bilden är lämpad för OCR.
Finereader verylight Justera ljusstyrka

Tecken ser “rivna” ut eller är mycket ljusa

  • Minska inläsningsljusstyrkan för att göra bilden mörkare.
  • Läs in i gråskala. Ljusstyrkan justeras automatiskt.

Finereader verydark Justera ljusstyrka

tecknen är förvrängda, “ihopklistrade” eller ifyllda

  • Öka inläsningsljusstyrkan för att göra bilden ljusare.
  • Läs in i gråskala. Ljusstyrkan justeras automatiskt.

Justera ljusstyrka