Fotografera dokument

Att fotografera dokument kräver ett visst kunnande och en del övning. Din kameras egenskaper och förhållandena när du tar bilden är också viktiga.

Obs! Om du vill ha mer detaljerad information om inställningarna för just din kamera kan du läsa i dokumentationen som medföljde kameran.

Innan du tar bilder:

 1. Se till att hela sidan är i sökarområdet.
 2. Se till att ljuset är jämnt fördelat över sidan och att det inte finns några mörka områden eller skuggor.
 3. Linsen måste vara placerad parallellt med dokumentets plan och vara riktad mot textens mitt. Platta till papperet (t.ex. ryggen på en bok) i största möjliga mån.

I avsnitten nedan står det mer om de kameraspecifikationer som krävs och olika fotograferingslägen.

Krav för digitalkameran Tips för fotografering Vad gör jag om…
 


Minimikrav

 • Matrisstorlek: beräknas i proportion till bildens sidformat med en frekvens på 2 miljoner bildpunkter per A4 sida. Mindre matriser kan räcka vid fotografering av dokument i små format, som visitkort.
 • Variabelt fokusavstånd. Kameror med fast fokus (oändlig fokusering) ska inte användas vid fotografering av dokument. Dessa kameratyper är vanligen inbyggda i mobiltelefoner och PDA-datorer.

Rekommenderade inställningar:

 • Matrisstorlek: beräknas i proportion till bildens sidformat med en frekvens på 5 miljoner bildpunkter per A4 sida
 • Funktion för att inaktivera blixt
 • Manuell blädarkontroll, dvs. Av eller helt manuellt läge
 • Manuellt fokus
 • Antiskaksystem (annars rekommenderas användning av stativ)
 • Optisk zoom

Belysning
Det är bäst att fotografera i dagsljus eller ett upplyst motiv. Vid fotografering med artificiellt ljus bör två ljuskällor användas för att undvika skuggor.

Finereader darkpicture Fotografera dokument Finereader goodpicture Fotografera dokument

Placering av kameran
Användning av stativ rekommenderas vid fotografering av dokument. Linsen måste vara placerad parallellt med dokumentets plan och vara riktad mot textens mitt.

Vid full optisk zoom måste avståndet mellan kameran och dokumentet vara så stort att hela dokumentet syns i sökaren. Detta avstånd är vanligen 50–60 cm.

Blixt
Stäng av blixten om ljuset är tillräckligt, för att undvika blänk på sidan och skarpa skuggor. Vid användning av blixt i svagt ljus ska du fotografera från ett visst avstånd (cirka 50 cm).

Obs! Vi föreslåt en kombination av blixt och bakgrundsbelysning.

Viktigt! Blixt får inte användas vid fotografring av blanka dokument.

Finereader badflash Fotografera dokument Finereader goodpicture Fotografera dokument

Vitbalans
Ställ om möjligt in en egen vitbalans genom att rikta kameran mot papperet i dokumentet. Välj annars det läge för vitbalans som bäst passar för de aktuella ljusförhållandena.

Finereader wrongwhitebalance Fotografera dokument Finereader goodpicture Fotografera dokument

Otillräckligt ljus
Vid fotografering i svagt ljus:

 • Ställ in det högsta bländarvärdet genom att öppna bländaren helt. Det är bättre att använda högre bländarvärden vid fotografering i ljust dagsljus, så att bilderna blir tydligare.
 • Ställ in ett högt ISO-värde för högre ljuskänslighet.
 • Använd manuell fokus eftersom den automatiska fokusen kan misslyckas (och då blir bilden oskarp).

Bilden är för mörk och har för dålig kontrast
Försök med att använda starkare ljus. Ställ annars in ett lägre bländarvärde.

Bilden är inte tillräckligt skarp
Autofokus kanske inte fungerar korrekt i svagt ljus eller om du försöker fotografera dokumentet på nära håll. Försök med att använda starkare ljus. Om detta inte hjälper kan du försöka fokusera manuellt.

Om bara en del av bilden är oskarp kan du försöka med ett högre bländarvärde. Fotografera på längre avstånd med full optisk zoom. Fokusera på en punkt någonstans mellan mitten och kanten av bilden.

Om du fotograferar i automatiskt läge under dåliga ljusförhållanden kommer kameran att använda långsammare slutare, vilket gör bilden oskarp. Försök med att göra följande:

 • Aktivera antiskaksystemet om ett sådant finns.
 • Använd självutlösaren. Då undviker du skakning som annars kan uppstå när du trycker på avtryckarknappen. Problem med skakning kan uppstå även om du fotograferar med stativ.

Blixten ger ett ljusare område i mitten av bilden.
Stäng av blixten. Försök annars med att använda andra ljuskällor och fotografera från längre håll.

Fotografera dokument