Automatisk bildbehandling

OCR-kvaliteten kan påverkas av förvrängda textrader, lutande dokument, brus och andra defekter som ofta förekommer i inlästa bilder och digitalbilder.

I ABBYY FineReader finns det en bildbehandlingsfunktion som hanterar sådana bilddefekter. När bildbehandling har aktiverats väljs åtgärder automatiskt beroende på bildtypen, och lämpliga korrigeringar utförs. Vid korrigering justeras brus i digitala foton, bildlutning tas bort, textrader rätas ut och trapetsförvrängningar korrigeras.

Obs! Dessa åtgärder kan vara väldigt tidsödande.

Så här aktiverar du automatisk behandling när bilder har lästs in och öppnats:

  1. Öppna dialogrutan Alternativ (Verktyg>Alternativ…).
  2. Kontrollera att du har valt alternativet Aktivera förbehandling av bild på fliken Läs in/Öppna i gruppen Bildbehandling.

Viktigt! Automatisk behandling kan även aktiveras och inaktiveras i dialogrutan som visas när bilden öppnas (menyn Arkiv >Öppna PDF-fil/bild…) och i dialogrutan för inläsning i ABBYY FineReader. Mer information finns i Välja ett inläsningsgränssnitt.

Obs! Om alternativet Aktivera förbehandling av bild har inaktiverats under inläsning eller öppning av bilder kan bilden behandlas manuellt i dialogrutan Redigera bild.

Finereader listpicture Automatisk bildbehandling Mer information finns i Editing Images Manually.

Automatisk bildbehandling