Anpassa inställningar för inläsning och öppning av bilden

I ABBYY FineReader kan användare ändra de globala alternativen för automatisk dokumentbehandling och alternativ för inläsning och öppning av dokumentsidor, inklusive: aktivering/inaktivering av automatisk dokumentanalys och tolkning, bildbehandling och val av inläsningsgränssnitt.

Rätt inställningar kan väljas direkt i dialogrutan för öppning eller inläsning av bilden (om gränssnittet i ABBYY FineReader används för inläsning av dokument) och på fliken Läs in/Öppna i dialogrutan Alternativ (Verktyg>Alternativ…).

Finereader listpicture Anpassa inställningar för inläsning och öppning av bilden Mer information finns i Välja ett inläsningsgränssnitt och Dialogrutan Alternativ.

Viktigt! Om några programinställningar har ändrats i dialogrutan Alternativ måste bilden läsas in igen eller öppnas igen. Följ dessa steg för att behandla bilden med de nya inställningarna.

Följande inställningar finns tillgängliga på fliken Läs in/Öppna i dialogrutan Alternativ:

 • Start av automatisk analys och tolkning av hämtade bilder

  Finereader listpicture Anpassa inställningar för inläsning och öppning av bilden Mer…

  Standardinställningen i ABBYY FineReader är att analysera dokumentet automatiskt. Du kan ändra de här inställningarna efter behov. Följande alternativ finns att tillgå:
  • Läs hämtade sidbilder automatiskt
   Dokumentanalys och tolkning utförs automatiskt.
  • Analysera hämtade sidbilder automstiskt
   Dokumentanalys utförs automatiskt. Tolkningen startas av användaren.
  • Läs inte och analysera inte hämtade sidbilder automatiskt
   De inlästa eller öppnade bilderna läggs till i FineReader-dokumentet. Användaren måste starta dokumentanalysen och tolkningen manuellt. Det här läget används vid behandling av dokument med komplex struktur.
 • Bildbehandlingsmetoder

  Finereader listpicture Anpassa inställningar för inläsning och öppning av bilden Mer…

  • Aktivera förbehandling av bild
   Aktivera bildbehandling om du behöver läsa in en bok eller ett digitalfoto av ett textdokument. När detta har aktiverats väljs åtgärder automatiskt beroende på bildtypen, och lämpliga korrigeringar utförs. Vid korrigering justeras brus i digitala foton, bildlutning tas bort, oskärpa justeras, textrader rätas ut och trapetsförvrängningar korrigeras.
  • Känn igen sidorientering
   Aktivera den här funktionen om du vill identifiera orienteringen på sidor som har lagts till i FineReader-dokumentet automatiskt.
  • Dela dubbla sidor
   Aktivera den här funktionen om du vill läsa in motstående sidor eller dubbla sidor. Sidorna delas upp automatiskt innan de läggs till i FineReader-dokumentet.

  Obs! Bildbehandlingsfunktionerna är endast tillgängliga i dialogrutan Redigera bild, för behandling av bilder som har öppnat i FineReader, och inte vid inläsning eller öppning av dokumentsidor. Mer information finns i Redigera bilder.

 • Gränssnitt som ska användas vid inläsning

  Finereader listpicture Anpassa inställningar för inläsning och öppning av bilden Mer information finns i Välja ett inläsningsgränssnitt.

Anpassa inställningar för inläsning och öppning av bilden