Tabellen kunde inte identifieras

Tabellområden markerar tabeller eller textfragment som har strukturerats i tabellform. Om programmet inte identifierar en tabell automatiskt använder du verktyget Tabell för att rita ett tabellområde runt bilden tabellen.

  1. Välj verktyget Finereader tabletool Tabellen kunde inte identifieras i verktygsfältet högst upp i fönstret Bild och använd sedan musen för att rita en rektangel runt bilden på din bild.
  2. Välj Analysera tabellstruktur på tabellsnabbmenyn eller klicka på knappen Finereader tableanalizetool Tabellen kunde inte identifieras i popupverktygsfältet i området Tabell.

  3. Redigera resultatet med hjälp av popupverktygsfältet, tabellsnabbmenyn eller kommandona på huvudmenyn för områden.

  4. Starta om OCR-processen.

Du kan tilldela tabellen till ett område som redan har tolkats. Välj då Ändra områdestyp>Tabell på snabbmenyn genom att högerklicka i området.

Finereader listpicture Tabellen kunde inte identifieras Mer information finns i Tabellceller identifierades på fel sätt.

Tabellen kunde inte identifieras