Tabellceller identifierades på fel sätt

Om ABBYY FineReader inte kunde tolka rader och kolumner rätt i en tabell under en automatisk körning kan du justera layouten manuellt och köra om OCR-processen.

 Visa ett exempel på en komplex tabell…

Finereader table Tabellceller identifierades på fel sätt

Redigera tabeller i fönstre Bild eller fönstret Zooma:

 • Använd kommandona på menyn Områden och snabbmenyn genom att högerklicka på det markerade tabellområdet om du vill utföra följande:

  • Analysera tabellstruktur – automatisk tabellstrukturanalys ersätter manuellt ritade vertikala och horisontella avgränsare i en tabell.
  • Dela upp celler, Sammanfoga celler och Slå ihop rader korrigera rader och kolumner som har tolkats automatiskt i tabellen.
 • Använd popupverktygsfältet i den valda tabellen om du vill utföra följande:
  Lägg till en horisontell eller vertikal avgränsare, ta bort tabellavgränsare, analysera tabellstrukturen, dela upp tabellceller eller sammanfoga celler eller rader i en tabell.
  Klicka på området Tabell och välj ett verktyg i popupverktygsfältet: Finereader tablepane Tabellceller identifierades på fel sätt.

Anm:

 1. Celldelningskommandot kan endast användas för tabellceller som tidigare har sammanfogats.
 2. Om du vill sammanfoga eller dela tabellceller eller tabellrader markerar du dem i bilden och väljer motsvarande verktyg eller menykommando.
 3. Om tabellen innehåller celler med vertikal text kan du behöva ändra textegenskaperna först.
 4. Om tabellcelerna endast innehåller en bild väljer du alternativet Behandla markerade celler som bild på panelen Områdesegenskaper (snabbmenyn >Områdesegenskaper).
  Om cellen innehåller en kombination av bilder och text markerar du bilden för att omvandla den till ett dedikerat område i cellen.

Finereader listpicture Tabellceller identifierades på fel sätt Mer information finns i Lodrät eller inverterad text tolkades inte på rätt sätt, Justera områdesformer och områdeskanter och Ändra textegenskaper.

Tabellceller identifierades på fel sätt