Pappersdokumentet innehåller dekorativa typsnitt (icke-standard)

Med läget Träning förbättras OCR-kvaliteten på dokument med dekorativa teckensnitt eller dokument som innehåller specialtecken (till exempel matematiska symboler).

I läget Träning skapas ett användarmönster som kan användas när OCR utförs på hela texten.

Finereader listpicture Pappersdokumentet innehåller dekorativa typsnitt (icke standard) Mer information finns i Tolkning med träning.

Så här använder du ett mönster för att tolka ett dokument:

  1. Öppna dialogrutan Alternativ (Verktyg>Alternativ…) och klicka sedan på fliken Läs.
  2. Under Träning väljer du alternativet Träna användarmönster.

    Obs! Om du väljer Använd inbyggda mönster använder ABBYY FineReader både användarmönstren och de förinställda mönstren för OCR.

  3. Klicka på knappen Mönsterredigerare….
  4. I dialogrutan Mönsterredigerare väljer du ett mönster och klickar på knappen Stäng.

    Finereader listpicture Pappersdokumentet innehåller dekorativa typsnitt (icke standard) Mer information finns i Välja ett användarmönster.

  5. Klicka på knappen Läs i huvudfönstret i ABBYY FineReader.

Pappersdokumentet innehåller dekorativa typsnitt (icke-standard)