OCR-alternativ

Att välja rätt OCR-alternativ är viktigt för korrekt och snabb OCR. Vad du bör välja beror inte bara på pappersdokumentets typ och komplexitet, utan även på hur du tänker använda den elektroniska versionen.

OCR-alternativen visas grupperade på fliken Läs i dialogrutan Alternativ (Verktyg>Alternativ…).

Viktigt! I ABBYY FineReader tolkas sidor som läggs till i ett dokument automatiskt med de aktuella inställningarna. Du kan inaktivera automatisk analys och OCR av tillagda bilder på fliken Läs in/Öppna i dialogrutan Alternativ (Verktyg>Alternativ…).

Obs! Om du ändrar OCR-alternativen när ett dokument redan har tolkats, kör du OCR-processen igen med de nya alternativen.

I verktygsfältet Läs i dialogrutan Alternativ kan du välja följande alternativ:

 • Läsningsläge
  Välj ett läsningsläge.

  Finereader listpicture OCR alternativ Mer…

  Det finns två läsningslägen:

  • Noggrann läsning
   I det här läget analyseras och tolkas både enkla dokument och dokument med komplex layout, till exempel dokument med text utskriven på färgad eller rastrerad bakgrund och dokument med komplexa tabeller (till exempel tabeller med vita rutnätslinjer och tabeller med färgade celler).

   Obs! Jämfört med läget Snabb tar läget Noggrann längre tid, men ger bättre tolkningskvalitet.

  • Snabb läsning
   Det här läget rekommenderas för behandling av stora mängder dokument med enkel layout eller bra bildkvalitet.

  Välj det läge som passar dina behov.

 • Träning
  Mönsterträning är inaktiverat som standard. Välj alternativet Träna användarmönster om du vill lära ABBYY FineReader nya tecken när OCR utförs på dina sidor.

  Finereader listpicture OCR alternativ Mer…

  Mönsterträning är användbart för följande typer av text:

  • Texter som har skrivits ut med dekorativa typsnitt
  • Texter som innehåller specialtecken (till exempel matematiska symboler)
  • Stora dokument (mer än 100 sidor) med dålig utskriftskvalitet

  Du kan antingen använda de inbyggda teckenmönstren eller skapa egna. Välj alternativ under Träning.

OCR-alternativ