När den komplexa strukturen i ett pappersdokument inte reproduceras i det elektroniska dokumentet

Innan dokumenttolkningen körs gör ABBYY FineReader en analys av den logiska strukturen i dokumentet och identifierar områden som innehåller text, bilder, tabeller och streckkoder. Med den här analysen i programmet identifieras alla områden och tolkningsordningen. Denna information används för att återskapa originalformateringen på sidorna.

Standardinställningen i ABBYY FineReader är att analysera dokumentet automatiskt. Men om formateringen är väldigt komplex kan vissa områden tolkas på fel sätt. Det går mycket snabbara ett bara korrigera problemområden än att rita om alla områden manuellt.

Layoutkorrigering kan utföras med följande verktyg och kommandon:
  • Verktyg för manuell områdesjustering i verktygsfältet i fönstret Bild.
  • Snabbmenykommandon som visas när du högerklickar på ett markerat område i fönstret Bild eller fönstret Zooma.
  • Kommandon i huvudmenyn för områden.

Starta om OCR-processen när du är klar med justeringarna.

Finereader listpicture När den komplexa strukturen i ett pappersdokument inte reproduceras i det elektroniska dokumentet Mer information finns i:

När den komplexa strukturen i ett pappersdokument inte reproduceras i det elektroniska dokumentet